Temel SQL Sorgularına Giriş

Burada kullanabilmemiz için sahte veri ürettim. Bu verileri internet üzerindeki herhangi bir siteden üretebilirsiniz. Bunları veritabanınıza almak için farklı yollar var.

Örneğin;

mysql -u root -p

Giriş yaptıktan sonra,

CREATE DATABASE dummy;
USE dummy;

Ardından da

SOURCE /veritabanının_yolu/dosya.sql;

Şeklinde "*.sql" tablosunu içeri alabiliyoruz. Veritabanın yolunu yazmak için absolute path kullanmanıza gerek yok. Fakat bulunduğunuz dizinden farklı bir üst dizindeyse, absolute path yazmak daha kolay olabilir.

Bunun haricinde;

Varolan bir veritabanına veriyi almak için de şöyle bir yol izleyebilirsiniz;

mysql -u kullanıcıadı -p veritabanı < dosya.sql

Bazı *.sql dosyalarında bu satırı veritabanı belirtememize gerek olmayabilir fakat biz şimdilik bunu gözardı ediyoruz.

Last updated