FTP

File Transfer Protocol ya da Dosya Aktarım Protokolü, bizim daha çok aşina olduğumuz adıyla FTP; isminden anlaşılacağı gibi aynı ağdaki iki bilgisayar arasında veri aktarımı yapmamızı sağlar.

Last updated