Repo Ayarları

yum ile sistemimize kurduğumuz RPM paketlerini indirdiğimiz kaynağa Linux sistemler üzerinde repository ismi verilmektedir. Repositoryler dağıtımların resmi kaynakları olabileceği gibi, farklı firma veya şahısların geliştirdiği yazılımları dağıtmak için çeşitlendirilebilir de.

Repository (kısaca repo) ayarları Red Hat tabanlı sistemlerde /etc/yum.repos.d dizini altındaki dosyalarda saklanır.

Örneğin EPEL (Extra Packages for Enterprice Linux) repoları, resmen Redhat/CentOS parçası olmamakla birlikte, Linux kullanıcıları topluluğunun sağladığı pek çok pakedi barındırır.

EPEL reposunu sistemimize eklediğimizde, daha önce erişemediğimiz pek çok pakete (örneğin redis) erişebiliriz.

EPEL reposunu sistemimize eklemek için, wget ile rpm dosyasını edinmek, arından bu rpm dosyasını sistemimize yüklemek gerekir.

## RHEL/CentOS 6 64-Bit ##
[root@emre ~]# wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
[root@emre ~]# rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm

Yukarıdaki komutun ardından sistemimizde EPEL reposu aktif olacaktır. Örneğimiz için kullandığımız rpm dosyasının RedHat/CentOS 6 için ve 64bit mimariler için olduğunu unutmayın. Kendi sisteminiz farklılık gösteriyorsa, farklı dosya indirmeniz gerekecektir.

Reponun sisteminize dahil olduğuna emin olmak için aşağıdaki komutun çıktısına bakabilirsiniz.

yum repolist

Bazı repolar geliştirilme süreçleri için kullanılırlar, böyle olmayan repolar genellikle kendiliğinden "enabled" durumda olurlar. Eğer enabled değillerse, bir paketi o repoyu kullanarak aramak için yum parametresi verilebilir.

yum --enablerepo="epel" list zmap

Sisteminizde birden fazla repo aktifse ve sadece bir repo üzerindeki paketleri listelemek istiyorsanız, aşağıdaki gibi bir komut kullanabilirsiniz.

yum --disablerepo="*" --enablerepo="epel" list available

Sisteminizden bir yum reposunu kaldırmak isterseniz, /etc/yum.conf.d/ altındaki repo dosyasından ilgili reponun rpm paketini bulmanız, sonra rpm ile bu paketi kaldıracağınızı belirtmeniz gerekir.

[root@emre ~]# rpm -qf /etc/yum.repos.d/epel.repo
epel-release-6-8.noarch
[root@emre ~]# yum remove epel-release

Last updated