Döngüler ve Diğer Kontrol Yöntemleri

Bash programlamanın temellerini anladıktan sonra, döngüler ve yaygın kullanılan kontrol yöntemlerini inceleyebiliriz.

for

Aşağıdaki script ile içinde birkaç dosya bulunan dizinin içerisinde for döngüsü ile dosyalar listeleniyor.

eaydin@dixon ~/calisma/bash $ ls
deneme_dosyasi for.sh logo.png yukle.sh
eaydin@dixon ~/calisma/bash $ cat for.sh 
#!/bin/bash

for i in $( ls ); do
  echo Dosya: $i
done
eaydin@dixon ~/calisma/bash $ ./for.sh 
Dosya: deneme_dosyasi
Dosya: for.sh
Dosya: logo.png
Dosya: yukle.sh

while

Aşağıda hem değişken değerlerinin nasıl değiştirildiğini, hem de while döngüsünün genel yapısını görebilirsiniz.

eaydin@dixon ~/calisma/bash $ cat while.sh 
#!/bin/bash

SAYAC=0
while [ $SAYAC -lt 10 ]; do
  echo Sayac durumu: $SAYAC
  let SAYAC=SAYAC+1
done
eaydin@dixon ~/calisma/bash $ ./while.sh 
Sayac durumu: 0
Sayac durumu: 1
Sayac durumu: 2
Sayac durumu: 3
Sayac durumu: 4
Sayac durumu: 5
Sayac durumu: 6
Sayac durumu: 7
Sayac durumu: 8
Sayac durumu: 9

case

Çoklu kontroller için kullanılır. Aşağıdaki örnekte case kullanımı dışında echo -n ile new line kullanmadan echo yapmayı, read ile standart girdiden seçenek okumayı öğrenebilirsiniz.

eaydin@dixon ~/calisma/bash $ cat case.sh 
#!/bin/bash

echo -n "İşleme devam etmek istiyor musunuz? [yes/evet veya no/hayir]: "
read cevap
case $cevap in
  [yY] | [eE] | [yY][eE][sS] | [eE][vV][eE][tT] )
    echo "İşlem devam ediyor..."
    ;;
  [nN] | [hH] | [nN][oO] | [hH][aA][yY][ıiI][rR] )
    echo "İşlem iptal edildi"
    ;;
  *) echo "Seçeneğiniz anlaşılmadı"
    ;;
esac
eaydin@dixon ~/calisma/bash $ ./case.sh 
İşleme devam etmek istiyor musunuz? [yes/evet veya no/hayir]: eVEt
İşlem devam ediyor...
eaydin@dixon ~/calisma/bash $ ./case.sh 
İşleme devam etmek istiyor musunuz? [yes/evet veya no/hayir]: n
İşlem iptal edildi
eaydin@dixon ~/calisma/bash $ ./case.sh 
İşleme devam etmek istiyor musunuz? [yes/evet veya no/hayir]: asd
Seçeneğiniz anlaşılmadı

Last updated