SQL Tablosuna Veri Eklemek

Bundan önceki bölümde tablomuzu oluşturmuştuk.

mysql> SHOW TABLES;
+-------------------+
| Tables_in_company |
+-------------------+
| member      |
+-------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Şimdi bu tabloya veri ekleyelim.

INSERT INTO `member` (`id`,`first_name`,`last_name`,`e_mail`,`birthday`,`reg_date`) VALUES(NULL,"Yasar","Celep","celep@veriteknik.com","1996-12-23",NULL);

Şöyle bir çıktı aldık;

Query OK, 1 row affected (0.02 sec)

Kontrol edelim.

SELECT * FROM member;

Bu komutun meali ise şu, "member" tablosunda bulunan bütün kayıtları bana getir. Kullandığımız asterisk(yıldız) sembolü burada "ne varsa" demek.

+----+------------+-----------+----------------------+------------+---------------------+
| id | first_name | last_name | e_mail        | birthday  | reg_date      |
+----+------------+-----------+----------------------+------------+---------------------+
| 1 | Yasar   | Celep   | celep@veriteknik.com | 1996-12-23 | 2018-02-27 13:05:57 |
+----+------------+-----------+----------------------+------------+---------------------+
1 rows in set (0.00 sec)

Gördüğünüz üzere kayıt tarihini ve id'i otomatik olarak kendisi bastı.

Last updated