rename

Aslında GNU/Linux sistemlerde dosyayı yeniden adlandırmak için bir komut bulunmaz. Bir dosyayı yeniden adlandırmak, onu taşımak demektir, dolayısıyla mv komutu bu iş için kullanılır.

rename ise Larry Wall tarafından yazılan bir Perl Scriptidir ve kompleks yeniden isimlendirme işleri için kullanılır. Regular Expression desteği sayesinde mv ile ancak bash scripti yazılarak çözülebilecek problemler rename ile çözülür. Modern sistemlerde genellikle yüklü gelir, ancak bulunmaması halinde paket yöneticilerinden rahatlıkla edinilebilir.

Örneğin, elimizde rakamlardan oluşan jpg dosyaları olsun, ve bu dosyaların uzantılarına dokunmadan, başına sonuna kelime eklemek isteyelim.

eaydin@dixon ~/calisma/jpg $ ls
0145.jpg 0146.jpg 3.jpg 897653.jpg
eaydin@dixon ~/calisma/jpg $ rename -v 's/(\d*)\.jpg$/goruntu_$1_dosyasi\.jpg/' *.jpg
0145.jpg renamed as goruntu_0145_dosyasi.jpg
0146.jpg renamed as goruntu_0146_dosyasi.jpg
3.jpg renamed as goruntu_3_dosyasi.jpg
897653.jpg renamed as goruntu_897653_dosyasi.jpg
eaydin@dixon ~/calisma/jpg $ ls
goruntu_0145_dosyasi.jpg goruntu_0146_dosyasi.jpg goruntu_3_dosyasi.jpg goruntu_897653_dosyasi.jpg

Eğer işlemi geri almak isteseydik, yani başında kelime_ ve sonunda _başkakelime olup ortasında rakam bulunan jpg dosyalarını rakam.jpg şeklinde değiştirmek isteseydik,

eaydin@dixon ~/calisma/jpg $ rename -v 's/.*_(\d*)_.*(\.jpg)$/$1$2/' *.jpg
goruntu_0145_dosyasi.jpg renamed as 0145.jpg
goruntu_0146_dosyasi.jpg renamed as 0146.jpg
goruntu_3_dosyasi.jpg renamed as 3.jpg
goruntu_897653_dosyasi.jpg renamed as 897653.jpg
eaydin@dixon ~/calisma/jpg $ ls
0145.jpg 0146.jpg 3.jpg 897653.jpg

Sonuçlarınızı test etmek için, öncesinde -n parametresini kullanabilirsiniz. Örneğin dosya adlarını büyük/küçük harf ile değiştirmek isteseydik,

eaydin@dixon ~/calisma/jpg $ ls
0145.jpg 0146.jpg 3.jpg 897653.jpg
eaydin@dixon ~/calisma/jpg $ rename -n 'y/a-z/A-Z/' *
0145.jpg renamed as 0145.JPG
0146.jpg renamed as 0146.JPG
3.jpg renamed as 3.JPG
897653.jpg renamed as 897653.JPG
eaydin@dixon ~/calisma/jpg $ ls
0145.jpg 0146.jpg 3.jpg 897653.jpg
eaydin@dixon ~/calisma/jpg $ rename -v 'y/a-z/A-Z/' *
0145.jpg renamed as 0145.JPG
0146.jpg renamed as 0146.JPG
3.jpg renamed as 3.JPG
897653.jpg renamed as 897653.JPG
eaydin@dixon ~/calisma/jpg $ ls
0145.JPG 0146.JPG 3.JPG 897653.JPG

Last updated