Network Ayarları

Debian sistemler üzerinde kalıcı network ayarları yapmak Red Hat sistemlerdekine benzer olsa da, farklı dosya yapıları barındırır. Red Hat'teki gibi her NIC kendi dosyasına sahip değildir, bütün NIC'lerin ortak bir dosyası vardır: /etc/network/interfaces

Red Hat'tekinden farklı olarak, bu dosyayı yöneten servisin adı network değil, networkingdir.

service networking start

veya

/etc/init.d/networking start
# cat /etc/network/interfaces 
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
  address 94.103.47.78
  netmask 255.255.255.128
  broadcast 94.103.47.127
  network 94.103.47.0
  gateway 94.103.47.1

Yukarıda, çalışmalarımız için kullanacağımız test makinalarından birinin interfaces dosyasının içeriği görülüyor.

Eğer eth0 cihazının bu şekilde static IP almasını isteseydik, ancak eth1 cihazının DHCP ile IP almasını isteseydik, dosya içeriği aşağıdaki gibi olurdu.

# cat /etc/network/interfaces 
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
  address 94.103.47.78
  netmask 255.255.255.128
  broadcast 94.103.47.127
  network 94.103.47.0
  gateway 94.103.47.1

auto eth1
iface eth1 inet dhcp

Problem:

Birden fazla ethernet kartı üzerine farklı bloklardan IP'ler ekleyip tamamının aynı gateway üzerinden çıkmasını isteyebilirsiniz. Örneğin eth0 ve eth1 kartlarımız var, eth0 94.103.37.0/25 IP'lerini alacak, eth1 ise 192.168.25.128/25 IP'lerini alacak şekilde düzenlenebilir. Bu durumda ikisinin de internete 94.103.37.1 IP'si üzerinden çıkmasını isteyebilirsiniz. Bu gibi bir problemin çözümü için aşağıdaki makaleyi inceleyebilirsiniz.

http://www.plugged.in/linux/add-multiple-gateways-multiple-nics-ubuntu-server.html

Last updated