Güvenli Dosya Aktarımı

SSH protokolünü kullanarak güvenli dosya transferi sağlamak mümkündür. Bunun için scp, sftp veya rsync kullanılabilir.

rsync

rsync Linux sistemlerin vazgeçilmez arşivleme, kopyalama ve transfer yazılımıdır, hafif mimarisi ve hızı ile vazgeçilmez bir araçtır, kullanımı oldukça kolay olan yazılımın işlem yapılacak her iki sunucuda da yüklü olması gerekmektedir. Kaynaktan ya da hedeften kolayca kullanılabilir, en temel eşitleme komutu aşağıdaki gibidir:

Kaynaktan çalışıtılırsa:

rsync -arzgopv /dizin/* root@HEDEF_IPADRESI:/dizin/

Hedeften çalışıtılırsa:

rsync -arzgopv root@KAYNAK_IPADRESI:/dizin/* /dizin/

EKleri:

 • a: Arşiv modu, -rlptgoD ile aynı işlevi vardır

 • r: alt dizinleri de dahil eder

 • z: transfer sırasında veriyi sıkıştırır

 • g: Grup bilgisini korur

 • o: (owner) sahip bilgisini korur

 • p: (perm) izinleri korur

 • v: (verbosity) yapılan işlemin detaylarını görüntüler

rsync, argüman sayısının fazlalığından dolayı (1 milyon ve üzeri) "rm" komutunun dahi silemediği dosyaları kolaylıkla siler. Bu dosyaları silmek için hedefteki dizini boş bir dizin ile eşleştirmeniz yeterlidir.

scp

scp (secure copy) doğrudan SSH protokolü üzerinden dosya transferi sağlar. Böylece sisteme farklı mekanizmalarla (FTP vb.) erişmenize gerek olmaz.

Uzak sunucudan dosya indirmek için

scp root@192.168.168.5:/root/dosya.tar.gz /home/eaydin

Uzak sunucuya dosya göndermek için

scp /root/dosya.tar test@10.42.30.65:/opt/settings

Eğer sunucunun SSH portu 22'den farklıysa, -P parametresiyle bağlantı portunu tanımlayabilirsiniz.

scp -P 2299 root@192.168.1.30:/var/log/syslog .

İki Uzak Sunucu Arasında Kopyalama Yapmak

Örneğin Veriteknik Sunucu Merkezinde iki sunucumuz var ve bu sunucular arasında scp ile dosya transferi gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun için sunuculardan birine SSH ile bağlanıp, onun üzerinden diğerine scp ile dosya transferi başlatabiliriz.

Ancak alternatif bir yöntem, scp'nin -3 parametresini kullanmak.

scp -3 root@sunucu1:/var/log/syslog root@sunucu2:/root/backups

Yukarıdaki yöntem ile dosyalar doğrudan transfer edilecektir. Ancak bunun için OpenSSH versiyonunun 5.7+ olması gerekmektedir.

sftp

scp'nin bazı limitlerinden dolayı sftp geliştirilmiştir. scp ile benzer şekilde SSH protokolünü kullanır, ancak dosya transferi için alışıla gelmiş FTP komutlarını destekler.

SFTP ile birden fazla dosyanın transferi daha rahat gerçekleştirilebilir, yarım kalan transferler devam ettirilebilir. scp'nin transfer hızı, algoritma farklılığından dolayı sftp'den daha hızlı olabilir.

Bir sunucuya SFTP bağlantısı kurmak için aşağıdaki gibi bir yol izlenir.

eaydin@dixon ~ $ sftp root@test-centos1
Connected to test-centos1.
sftp>

Artık karşı sunucuya SFTP ile bağlanmış olursunuz. Kullanabileceğiniz komutları görmek için ? yazılıp ENTER'a basılabilir.

sftp> ?
Available commands:
bye                Quit sftp
cd path              Change remote directory to 'path'
chgrp grp path           Change group of file 'path' to 'grp'
chmod mode path          Change permissions of file 'path' to 'mode'
chown own path           Change owner of file 'path' to 'own'
df [-hi] [path]          Display statistics for current directory or
                  filesystem containing 'path'
exit                Quit sftp
get [-Ppr] remote [local]     Download file
reget remote [local]    Resume download file
help                Display this help text
lcd path              Change local directory to 'path'
lls [ls-options [path]]      Display local directory listing
lmkdir path            Create local directory
ln [-s] oldpath newpath      Link remote file (-s for symlink)
lpwd                Print local working directory
ls [-1afhlnrSt] [path]       Display remote directory listing
lumask umask            Set local umask to 'umask'
mkdir path             Create remote directory
progress              Toggle display of progress meter
put [-Ppr] local [remote]     Upload file
pwd                Display remote working directory
quit                Quit sftp
rename oldpath newpath       Rename remote file
rm path              Delete remote file
rmdir path             Remove remote directory
symlink oldpath newpath      Symlink remote file
version              Show SFTP version
!command              Execute 'command' in local shell
!                 Escape to local shell
?                 Synonym for help

Burada bilinmesi gereken önemli noktalar şunlardır:

 • Mevcut sistemimizde (örneğin kullandığımız laptop) bir komut çalıştırmak istersek, komutun başına ! koyabiliriz.

sftp> lsblk
Invalid command.
sftp> !lsblk
NAME  MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda   8:0  0 931,5G 0 disk 
├─sda1  8:1  0  350M 0 part 
├─sda2  8:2  0  200G 0 part 
├─sda3  8:3  0 350,9G 0 part /
├─sda4  8:4  0   1K 0 part 
├─sda5  8:5  0  6,9G 0 part [SWAP]
└─sda6  8:6  0 373,5G 0 part /media/backups
sr0   11:0  1 1024M 0 rom
 • Ayrıca mevcut sistemde bazı yerel komutlar çalıştırmak için komutun başına l harfi (local) konulur. Örneğin !cd çalışmayacağı için, lcd kullanılır.

 • Dosya indirmek (download) için get ve mget komutları kullanılır. Yarım kalan dosya indirme işlemlerini devam ettirmek için reget kullanılır.

 • Dosya yüklemek (upload) için put ve mput komutları kullanılır.

Last updated