patch ve diff

İki dosya arasındaki farkı görmenin en kolay yolu, diff komutunu kullanmaktır. Örneğin

eaydin@dixon ~/calisma $ cat test.txt 
birinci satir
ikinci satir
ucuncu satir
eaydin@dixon ~/calisma $ cat test2.txt 
birinci satir
ikinci baska satir
eaydin@dixon ~/calisma $ diff test.txt test2.txt 
2,3c2
< ikinci satir
< ucuncu satir
---
> ikinci baska satir

diff çıktısına baktığımızda, dosyalar arasında fark olduğunu görebiliyoruz. Farkın belirtildiği satırların üstündeyse 2,3c2 gibi bir ifade var. Bu ifade patch programının yorumlaması için gerekiyor. Bir patch dosyasını oluşturmak için diff programının -u parametresi kullanılabilir.

eaydin@dixon ~/calisma $ diff -u test.txt test2.txt 
--- test.txt    2015-11-28 14:56:16.268143061 +0200
+++ test2.txt    2015-11-28 14:56:27.888143494 +0200
@@ -1,3 +1,2 @@
 birinci satir
-ikinci satir
-ucuncu satir
+ikinci baska satir

Yukarıda, test.txt dosyasından test2.txt dosyası türetmek istiyorsak uygulanacak patch çıktısı görülüyor. Öyleyse bunu bir patch dosyası olarak kaydedebiliriz.

eaydin@dixon ~/calisma $ diff -u test.txt test2.txt > test1-2.patch

Şimdi patch dosyasını kullanabiliriz. Dosyanın içeriğinde patch'ın uygulanacağı dosya isimleri de belirtildiği için, doğrudan patch dosyasını programa standart girdi olarak vermemiz yeterli olacaktır.

eaydin@dixon ~/calisma $ patch < test1-2.patch 
patching file test.txt
eaydin@dixon ~/calisma $ cat test.txt 
birinci satir
ikinci baska satir
eaydin@dixon ~/calisma $ cat test2.txt 
birinci satir
ikinci baska satir

Gördüğünüz gibi artık test.txt dosyasının içeriği, test2.txt dosyasının içeriği ile aynı oldu.

Last updated