Standart Hata ve File Descriptor

Standart Hata ve File Descriptor

Şimdiye kadar standart girdi ve çıktı yönlendirmelerini, UNIX pipeline dahilinde programların birbirleriyle iletişim sağlayabilmesi için nasıl kullandığımızı gördük.

Aslında UNIX üzerinde programların üç temel veri akış biçimi vardır. Standart girdi, standart çıktı ve standart hata. İngilizceleri Standard Input, Standard Output ve Standard Error olarak geçer. Bu yüzden bazen kısaltmalarını stdin, stdout, stderr olarak görebilirsiniz.

Standart girdi ve standart çıktının varoluş amaçlarını biraz önceki örnelerde irdeledik. Standart hata ise, program çalıştırıldığında, programın hatalarını yönlendireceği noktayı belirtir. Normal şartlar altında bir program sonuçlarını da (standart çıktı) hatalarını da (standart hata) ekranımıza yönlendirir. Böylece program hata verdiyse, çıktıları arasında görürüz. Ancak bu her zaman istediğimiz bir şey olmayabilir. Özellikle çok fazla çıktı veren programlarda gerçekleşen hataların ayıklanması zorlaşabilir. Ayrıca, programların standart çıktılarını başka program veya dosyalara yönlendirdiğimizde, hataların da burada yer almasını istemeyebiliriz. Bu tip durumların önüne geçebilmek için, standart çıktıdan bağımsız olan bir çıktı biçimi olarak standart hata tanımlanmıştır. Bu sayede örneğin bir programın standart çıktısı pipe ile bir başka programa girdi olarak sunulurken, programın çalışması sırasında oluşacak hatalar kullanıcının terminal ekranında görülebilir.

Standart hata kavramı, UNIX'in 6. versiyonunun ardından Dennis Ritchie tarafından geliştirilmiştir. Bu yöntem ile birbirine standart girdi-çıktı yönlendiren programların standart hatalarının terminale yazdırılması durumunda, hangi hata mesajının hangi programdan geldiğinin bilinmemesi problemiyle de karşılaşılmıştır. Douglas McIlroy, bu problemin farkında olduklarını ama asla tamamen çözülmediğini, UNIX Programmer's Manual'ın 3. versiyonunda belirtir.

All programs placed diagnostics on the standard output. This had always caused trouble when the output was redirected into a file, but became intolerable when the output was sent to an unsuspecting process. Nevertheless, unwilling to violate the simplicity of the standard-input-standard-output model, people tolerated this state of affairs through v6. Shortly thereafter Dennis Ritchie cut the Gordian knot by introducing the standard error file. That was not quite enough. With pipelines diagnostics could come from any of several programs running simultaneously. Diagnostics needed to identify themselves. Thus began a never quite finished pacification campaign: a few recalcitrant diagnostics still remain anonymous or appear on the standard output.

Standart hata'nın kullanımı için önce, file descriptor konsepti hakkında kısaca fikir sahibi olmamızda fayda var.

File Descriptor

UNIX üzerinde aslında her şey bir dosyadır. Klavyeniz, seri port cihazınız, ethernet cihazınız, yazıcınız, metin dosyanız, ekranınız... Tamamını UNIX dosya sistemi birer dosya olarak tanımlar. Programlarınız bu dosyalara erişmek istediklerinde, işletim sistemi tarafından erişim izniniz olup olmadığı kontrol edilir, ardından sistem programa "negatif olmayan bir tam sayı" olarak dosyayı sunar. Kısacası program, aslında dosyanın ismiyle, yoluyla neredeyse hiç ilgilenmez, programın etkileşim kurduğu "şey" bir tam sayıdır, bu tam sayı da işletim sistemi tarafından dosya yoluna tercüme edilir. Bu tam sayılar, program ile işletim sistemi arasındaki dosya tanımını yaptığı için, file descriptor ismini alır. Erişilmiş bir dosya hakkındaki bütün bilgi işletim sisteminin sorumluluğundadır, yazılımlar bu dosyaları sadece birer file descriptor olarak tanırlar. Standart girdi, standart çıktı ve standart hata, ayrı file descriptor'lar ile temsil edilir.

Daha önce incelediğimiz stdio.h için bu gösterimler stdin, stdout, stderr iken, bunlara karşılık gelen tam sayılar da genellikle bash gibi kabuklarda kullanılır.

İsim

Sayısal Değer

<stdio.h> Kullanımı

Standart Girdi

0

stdin

Standart Çıktı

1

stdout

Standart Hata

2

stderr

Daha önce gördüğümüz < ve > gösterimleri de aslında bunu doğrular niteliktedir. Programlar girdinin nereden geldiğini ve çıktının nereye gideceğini bilmezler, onlar için sadece 0, 1 ve 2 (veya stdin, stdout ve stderr) vardır. Kabuk aracılığıyla < ve > gösterimlerini kullanarak aslında işletim sistemi hangi programın nereden veri alıp nereye ileteceğini kontrol eder.

Yukarıdaki tablodan görüleceği gibi, aslında standart çıktının file descriptor'ının sayısal karşılığı 1'dir. Yani, aşağıdaki iki örnek, aynı anlama gelmektedir. İlk başta, daha önce uyguladığımız örneklerde olduğu gibi, file descriptor kullanmadan oluşan sonuca bakalım.

eaydin@eaydin-vt ~/devel/lower $ cat karakterler > cikti1
eaydin@eaydin-vt ~/devel/lower $ cat cikti1 
AbCdE

Aşağıda ise, file descriptor ile aynı sonucun elde edildiğini görebiliyoruz.

eaydin@eaydin-vt ~/devel/lower $ cat karakterler 1> cikti2
eaydin@eaydin-vt ~/devel/lower $ cat cikti2
AbCdE

Yönlendirmelerde standart çıktı çok sık kullanıldığı için, 1> kullanımı olmadan da standart çıktı yönlendirmesi gerçekleştirilir.

Şimdi benzer işlemi standart hata yönlendirmesinde kullanalım.

cat programı, kendisine parametre olarak kaç dosya verilirse, tamamını peş peşe eklemekle görevlidir, ismi de zaten buradan gelir, concatenate sözcüğünün kısaltılmışıdır. Aşağıdaki kullanım açıklayıcı olacaktır.

eaydin@eaydin-vt ~/devel/lower $ echo Bu bir cümle > cumleler
eaydin@eaydin-vt ~/devel/lower $ cat cumleler 
Bu bir cümle
eaydin@eaydin-vt ~/devel/lower $ cat karakterler cumleler 
AbCdE
Bu bir cümle

Eğer parametre olarak verdiğimiz dosyalardan birisi yoksa (veya okunamıyorsa), hata verir.

eaydin@eaydin-vt ~/devel/lower $ cat paragraf
cat: paragraf: No such file or directory

Aşağıda, iki dosyayı birleştirmesini istiyoruz.

eaydin@eaydin-vt ~/devel/lower $ cat karakterler paragraf > deneme
cat: paragraf: No such file or directory
eaydin@eaydin-vt ~/devel/lower $ cat deneme
AbCdE

Ancak gördüğünüz gibi, dosyalardan birisi (paragraf) olmadığı için program hata verdi. Yine de deneme dosyası oluşturuldu ve içinde sadece karakterler dosyasının içeriği yer alıyor. Eğer çok fazla dosyayı birleştiriyor olsaydık, veya bu işlemi bir script'in içerisinde kullanıyor olsaydık, veya pipe ile birçok işlemi birleştiriyor olsaydık, bu işlemin hatalarını terminal ekranına yazdırmak yerine bir dosyaya yönlendirmesini tercih edebilirdik. Bunun için file descriptor kullanımı gerekir ve yukarıdaki tablodan anlaşılacağı gibi 2> notasyonuyla bu işlem gerçekleştirilir.

eaydin@eaydin-vt ~/devel/lower $ cat karakterler paragraf > deneme 2> hatalar
eaydin@eaydin-vt ~/devel/lower $ cat deneme 
AbCdE
eaydin@eaydin-vt ~/devel/lower $ cat hatalar
cat: paragraf: No such file or directory

Burada önce standart çıktıyı deneme dosyasına yönlendirdiğimizi, standart hatayı ise hatalar dosyasına yönlendirdiğimizi görebilirsiniz. Yaptığımız işlemin sırasının bir önemi yok. Yani önce standart hatayı yönlendirip, sonra standart çıktıyı yönlendirebilirdik. Genellikle bu yapılmaz (1 ve 2 sırasını içgüdüsel olarak koruruz) ancak yapılmasında bir mahsur bulunmaz.

eaydin@eaydin-vt ~/devel/lower $ cat karakterler paragraf 2> hatalar > deneme
eaydin@eaydin-vt ~/devel/lower $ cat hatalar
cat: paragraf: No such file or directory
eaydin@eaydin-vt ~/devel/lower $ cat deneme
AbCdE

Bütün bu işlemlerde, standart çıktı yönlendirmesi için 1> notasyonunu da kullanabilirdik. Yine, alışkanlık gereği pek kullanılmaz sadece. Yani aşağıdaki işlem ile yukarıdaki aynı işe yarayacaktır.

eaydin@eaydin-vt ~/devel/lower $ cat karakterler paragraf 2> hatalar 1> deneme

Open File Descriptor Limiti

File descriptor'ların UNIX sistemimiz üzerinde aslında çekirdek (kernel) tarafından idare edildiğini öğrendik. Yani bir program standart çıktısının nereye yazıldığını kendisi bilmiyor, ancak işletim sistemi her programın standart çıktısının (ve standart girdisinin ve standart hatasının) nereye işaret ettiğini, dolayısıyla her programın file descriptor'larının nereye karşılık geldiğini biliyor. Bu durum UNIX çekirdeğinin pek çok program için pek çok dosya işaretini aklında tutmasına sebep olur. Buradaki "aklında tutması" aslında sistemin bunu RAM'de tutması anlamına gelir. Bu yüzden sistemde file descriptor'ların bir limiti bulunur. Buna "o anda sistemin aklında tuttuğu file descriptor'lar" anlamına gelen open file descriptor limit denilir.

Daha önce komut1 | komut2 | komut3 şeklinde bir pipeline oluştururken aslında -neredeyse sonsuza kadar- bu diziyi uzatabileceğinizi söylemiştik. Buradaki "neredeyse" kısmı da bu limitten kaynaklanır. Aslında sisteminizin open file descriptor limiti kadar uzun bir dizi oluşturabilirsiniz, çünkü buradaki her program için farklı file descriptor'lar tanımlanmaktadır. İşletim sistemi bunların ne kadarını aynı anda aklında tutabilirse, o kadar komutu pipeline içerisinde kullanabilirsiniz demektir. Yine de bu limit, sunucular üzerinde pratik kullanımlarda fark etmeyeceğiniz kadar yüksektir. Genellikle gömülü sistemlerde (kaynakların ekonomik sebeplerle düşük tutulduğu sistemlerde) problem teşkil etmeye başlar.

Sisteminiz üzerinde bu limitler farklı biçimlerde temsil edilir. İşletim sisteminizin tamamının open file descriptor limitini öğrenmek için /proc/sys/fs/file-max dosyasının içeriğine bakmanız yeterli olacaktır. Örneğin:

[root@emre ~]# cat /proc/sys/fs/file-max
386774

Burada incelediğimiz sistemin aynı anda 386774 tane file descriptor'ın açık olmasını desteklediğini görüyoruz. Yani UNIX pipeline'ında peş peşe çalıştırdığımız komutlar maksimum bu sayıya ulaşacak kadar file descriptor oluşturabilirler, ve tabii bu sırada çalışan programları da (network servislerinin sağlanması, init programı, varsa çalışan veritabanları, başka yazılımlar vb.) göz önünde bulundurmak gerekir. Hiç pipeline oluşturmasak bile, aslında çalışan programların da toplam bu kadar file descriptor oluşturabileceği anlamına gelir.

Ancak bu durum, tek bir programın (veya kullanıcının) 386774 limitinin çok çok büyük bir kısmını, örneğin 386000 tanesini işgal etmesine sebep olabilir. Bu tip durumların önüne geçmek için modern işletim sistemlerinde program başına open file descriptor limiti bulunmaktadır. Bunu öğrenmek için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz:

[root@emre ~]# ulimit -n
1024

Buradan görüleceği üzere, aslında bir program çalıştırıldığında, kendisine işletim sisteminin çekirdeği tarafından 1024 tane file descriptor oluşturma hakkı tanınır.

"Ama önceki bölümlerde programların stdin, stdout ve stderr şeklinde 3 tane file descriptor'ı olduğunu söylemiştik? Tek program neden 1024 tane file descriptor'a ihtiyaç duysun ki?"

Doğru, ve bu sorunun cevabını ilerleyen bölümlerde, file descriptor'ların doğasını daha derinlemesine irdelediğimizde alacağız. Şimdilik bu soruyu bir kenara bırakalım.

Sistemimizdeki open file descriptor limiti, program başına olsun veya olmasın, işletim sistemimizin limitlerine ve RAM'ine bağlı olduğu için, hali hazırda çekirdeğin aklında tuttuğu file descriptor sayısını görmek isteyebiliriz. Bunun için aşağıdaki komutu çalıştırabiliriz:

[root@emre ~]# cat /proc/sys/fs/file-nr
736  0  386774

Burada yine biraz önceki sayı olan 386774'ü, yani üst limiti görüyoruz. İlk baştaki 736 ise aslında sistemin şu anda aklında tuttuğu, rezerve edilmiş (allocated) file descriptor sayısıdır. Dolayısıyla bu sistem üzerinde 386774-736=386038 tane daha file desciptor açabiliriz. Ortadaki 0 sayısı ise, sistem tarafından rezerve edilmiş (allocated) ancak kullanılmayan file descriptor'ların sayısını gösteriyor. Yani bu örnekte sistem "rezerve ettiği" bütün file descriptorları (736 tane) kullanmış.

İşletim sistemi çekirdeği, file descriptor'ları olduğu gibi açıp kapatmaz, daha ziyade bir geri-dönüşüm (recycle) mekanizması kullanır. Örneğin bir program bir file descriptor açıp sonra kapattıysa, sistem onu hala rezerve edip kullanmayabilir, daha sonra tekrar talep edildiğinde bu rezerve olan file descriptor'ı kullanır. Ortadaki 0 sayısı aslında buna karşılık gelmektedir. Eskiden, Linux çekirdeğinin 2.4 versiyonunda ortadaki sayı "rezerve edilen file descriptor'ların kaçının kullanıldığını" gösteriyordu, ancak çekirdeğin 2.6 versiyona gelmesinden sonra bu sayı, "rezerve edilen file descriptor'lardan kullanılmayanları" göstermeye başladı. Bu açıdan, üzerinde çalıştığınız sistemin Linux çekirdek versiyonu eski ise ters sonuç görebileceğinizi göz önünde bulundurmakta fayda var.

Bu limitlerin nasıl düzenleneceğini, program başına neden limitler olduğunu biraz daha ilerleyen bölümlerde irdeleyeceğiz. Şimdi programların üç temel file descriptor'ına geri dönelim.

Standart Hatanın Standart Çıktıya Yönlendirilmesi

Her ne kadar standart hata yönlendirmesi, standart çıktı ile aynı noktaya yazılmasını istemediğimizden dolayı ortaya çıkmış olsa da, bazı durumlarda hata ve çıktıyı aynı yere yazmak isteyebiliriz. Bu gibi durumlar için, file descriptor kullanımında farklı bir gösterim kullanılır.

eaydin@eaydin-vt ~/devel/lower $ cat karakterler paragraf > sonuc 2>&1
eaydin@eaydin-vt ~/devel/lower $ cat sonuc
AbCdE
cat: paragraf: No such file or directory

Yukarıdaki örnekte, yine cat programı ile karakterler ve paragraf dosyalarını okuyup birleştirmek istedik. Birleşmiş çıktıyı da sonuc isminde bir dosyaya yazmak istedik. Ancak paragraf diye bir dosyamız bulunmadığı için, programın hata vermesini bekleriz. Fakat programı çalıştırırken, standart hatayı da, standart çıktıya yazmasını söyledik. Standart çıktımız sonuc dosyası olduğu için, hatalarımızı ekranda görmek yerine, sonuc dosyasında görmeyi bekleriz. Gerçekten de sonuc dosyasının içeriğine baktığımızda hem karakterler dosyasının içeriğini, hem de paragraf dosyası bulunamadığı için cat programının verdiği hatayı görüyoruz.

Burada standart hatayı, standart çıktıya yönlendirmek için kullanılan notasyon biraz farklı görünebilir: 2>&1

Bu gösterimin ne anlama geldiği, aslında yine Brian Kernighan ve Dennis Ritchie'nin The C Programming Language kitabının 8. bölümünde yatıyor:

A file descriptor is analogous to the file pointer used by the standard library [...]

Yani, bir file descriptor, aslında C programlama dilinde standart kütüphanenin kullandığı file pointer'lar ile aynı işi yapıyor. C'de adres gösterimi & işaret ile yapılmakta. Bunu, daha önce 1 olarak tanımlanmış bir değerin adresi olarak düşünebilirsiniz. Yukarıdaki bash satırında da, cat programının standart çıktısı için sonuc tanımlandı. Dolayısıyla 1 (stdout) değeri için bir adres belirtmiş olduk. Daha sonra 2 (stderr) değeri için adres belirtirken de "daha önce 1 için tanımladığım adresi kullan" demiş oluyoruz. Burada adres sözcüğüne karşılık gelmesi için de, C'deki pointer'ların adres gösterim gibi & işareti kullanılmaktadır.

Burada & işaretini, bir programı arka planda çalıştırmak için sonuna koyduğumuzdaki kullanımıyla karıştırmamakta fayda var. Eğer ardından 1 veya 2 geliyorsa, doğrudan file desriptor için adres görevi görmektedir.

Yukarıdaki işlemi de yine tersi olarak yapabilirdik. Yani önce standart hata yönlendirmesi yapıp, daha sonra standart çıktının yönleneceği yerin, standart hatanın adresi olmasını da söyleyebilirdik.

eaydin@eaydin-vt ~/devel/lower $ cat karakterler paragraf 2> hatalisonuc 1>&2
eaydin@eaydin-vt ~/devel/lower $ cat hatalisonuc 
AbCdE
cat: paragraf: No such file or directory

Çıktı Yönlendirme Örneği

Genellikle standart hatayı ve standart çıktıyı birlikte yönlendirme işini, kalabalık çıktı sunan bir programın arka planda çalışmasında kullanırız. Örneğin checkmate.py isimli geliştirdiğimiz bir Python programı, belirli dizinlerdeki dosyaları tarayıp içlerinde bozuk dosya olup olmadığını kontrol etmektedir. Bu programın çıktısı "dosyaları kontrol ettim, problem yok" veya "dosyaları kontrol ettim, problem var" şeklinde olabilir. Kontrol işlemini bitirince email ile uyarı göndermektedir. Bu programın oluşabilecek hatası ise, kontrol edeceği dizinlere erişememesi durumunda gerçekleşebilir. Öyleyse aşağıdaki gibi programı çalıştırırsak:

root@ubuntu:~# ./checkmate.py >> /var/log/checkmate.log 2>&1

Program çalışmaya başlayacak, ancak hem "kontrol ettim problem var/problem yok" gibi uyarılarını, hem de programın akışında yaşayacağı problemleri aynı dosyaya, /var/log/checkmate.log dosyasına yönlendirecektir. Ayrıca bu dosyada mevcut log satırlarını silmeyecektir, çünkü >> işaretiyle satırları sonuna eklemek istediğimizi belirttik.

Terminalimizde yeni bir işlem yapmak için, programın sonlanmasını beklememiz gerekir. Eğer bunu istemeseydik, sonuna bir & işareti daha eklememiz gerekecekti.

root@ubuntu:~# ./checkmate.py >> /var/log/checkmate.log 2>&1 &

Buradaki iki & işaretinin farklı görevler gördüğünün daha önce altını çizmiştik. 2>&1 gösterimindeki & işaret, standart hatanın, standart çıktının adresine yönlenmesini sağlamaktadır. Ardından gelen & işareti ise bütün işlemin arka planda yürütülmesini söyler.

Bazı durumlarda programlar arka planda çalışırken, standart hataları doğru yere yönlendirilmez. Aşağıdaki gibi bir kullanım buna karşılık gelir:

root@ubuntu:~# ./checkmate.py >> /var/log/checkmate.log &

Bu durumda, checkmate.py programı arka planda işini yapacak ve "kontrol ettim hata var/yok" bilgilerini yine doğru log dosyasına yazacaktır. Bu işlemler gerçekleştirilirken biz de aynı terminal ekranında başka işlerimize devam edebilir oluruz. Ancak eğer bu sırada checkmate.py programı bir hatayla karşılaşırsa, bunu terminal ekranına yazdıracaktır. Bazen terminal üzerinde çalışırken durduk yere bu tip mesajlarla karşılaşabilirsiniz. Bu durumlar çoğunlukla arka planda çalışan bir işlemin standart hatasının doğru yönlendirilmemesinden kaynaklanır.

Genellikle standart çıktıyı ve standart hatayı aynı yere yönlendirme işlemini /dev/null dosyası ile görebilirsiniz. İleride göreceğimiz özel dosyalardan birisi olan /dev/null, içine yazılan her şeyi silen özel bir dosyadır. Böylece, örneğin checkmate.py programımızın çalışmasını istiyorsak, ancak oluşturacağı çıktılarla hiç ilgilenmiyorsak, bütün çıktılarını /dev/null dosyasına yönlendirip, bu çıktıların sistemde tutulmamasını sağlayabiliriz.

root@ubuntu:~# ./checkmate.py > /dev/null/ 2>&1

Bu tip kullanıma, en çok (yine ileride göreceğimiz) zamanlanmış görevlerde rastlarız. crontab içine yazılan satırların çoğu, eğer loglanmasını istemediğimiz işlemler yapıyorsa bu şekilde yazılır.

Programların File Descriptor'ları

Aşağıdaki C kodunun derlendiği bir programı düşünelim.

#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main() {
  while (1) {
    printf("Test\n");
    sleep(1);
  }
  return 0;
}

Eğer bu programı deneme.c olarak kaydedip aşağıdaki şekilde derler ve çalıştırırsak, her saniye ekrana Test yazmasını bekleriz.

eaydin@eaydin-vt ~/devel/sleep-test $ gcc deneme.c -o deneme
eaydin@eaydin-vt ~/devel/sleep-test $ ./deneme
Test
Test
Test
Test

Yani aslında program standart çıktıya Test yazıyor. Şimdi bu programın Linux üzerindeki process ID'sini (PID) öğrenelim. (Bunu program çalışırken yapıyoruz)

eaydin@eaydin-vt ~ $ ps ax | grep deneme
18622 pts/1  S+   0:00 ./deneme
18650 pts/2  S+   0:00 grep --color=auto deneme

Programın sistem üzerindeki PID'si 18622'ymiş. İşletim sisteminin çekirdeği tarafından bu işlemciye ayrılan file descriptorları, /proc dizini altında görebiliriz (Yine, program hala çalışıyorken yapıyoruz bu işlemleri).

eaydin@eaydin-vt ~ $ ls /proc/18622/fd/
0 1 2

Buradaki notasyona ve sonuçlarına dikkat edecek olursak, /proc isminde özel bir dizine baktık. Bu dizin Linux çekirdeğiyle ilgili işlemleri tutuyor. Bunun altında hangi PID'li işleme bakacaksak, onun için açılan dizine girdik. Onun içinde de File Descriptor'ın kısaltmasını temsil eden fd dizinine baktık. Burada 3 tane file descriptor ile karşılaştık: her program çalıştırıldığında işletim sistemi çekirdeğinin öntanımlı olarak atadığı standart file descriptorlar. Aslında burada gördüğümüz üç dosya, birer sembolik link, daha detaylı bakacak olursak:

eaydin@eaydin-vt ~ $ ls -l /proc/18622/fd/
total 0
lrwx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 22 14:36 0 -> /dev/pts/1
lrwx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 22 14:36 1 -> /dev/pts/1
lrwx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 22 14:34 2 -> /dev/pts/1

Buradan görüleceği üzere, aslında programın standart girdisi, standart çıktısı, standart hatası aynı noktaya işaret ediyor, /dev/pts/1 yani terminal ekranımıza.

Şimdi programımızı durdurup, tekrar çalıştırırken standart çıktısını bir dosyaya yönlendirelim.

eaydin@eaydin-vt ~/devel/sleep-test $ ./deneme > cikti

Yeni PID'yi öğrenip, file descriptorlarına baktığımızda durum aşağıdaki gibi oluyor:

eaydin@eaydin-vt ~ $ ps ax | grep deneme
18895 pts/1  S+   0:00 ./deneme
18899 pts/2  S+   0:00 grep --color=auto deneme
eaydin@eaydin-vt ~ $ ls -l /proc/18895/fd
total 0
lrwx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 22 14:41 0 -> /dev/pts/1
l-wx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 22 14:41 1 -> /home/eaydin/devel/sleep-test/cikti
lrwx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 22 14:40 2 -> /dev/pts/1

Standart girdi hala terminal ekranı, standart hata da öyle, ancak standart çıktıyı yönlendirdiğimiz dosyayı burada görebiliyoruz. Öyleyse sistem üzerinde çalışan programların hangi dosyalara eriştiğini, dolayısıyla açık file descriptor'larını bu şekilde öğrenebiliyoruz.

Standart Olmayan File Descriptor'lar

Bu bölüm boyunca, programların üç tane file descriptor'ından bahsettik. Standart girdi, standart çıktı, standart hata. Aslında Dennis Ritchie standart hata'yı UNIX'in 6. versiyonu üzerinde tanımladığında tam olarak şunu yaptı: bir program çalışmaya başladığında, programın ön tanımlı 3 tane file descriptor'ı olsun. Bu yüzden bunlara standart diyoruz aslında. Çünkü programlar -neredeyse- her zaman bu üç tip file descriptor'a ihtiyaç duyuyorlar. Ancak bir programın 3'ten fazla file descriptor'ı olabilir.

Daha önce herhangi bir C programının getchar veya putchar gibi fonksiyonlar ile standart girdi ve standart çıktıyı kontrol ettiğini gördük. Ancak C programı bu işleri yaparken, bir yandan bir dosyayı açıp üzerinde işlem yapmasını sağlayabiliriz. Bu dosya söz konusu standart çıktı olmak zorunda değil. Örneğin biraz önce yazdığımız deneme programı ekrana (standart çıktıya) Test yazdırırken, bir yandan yaz.txt isimli bir dosya açıp içinde işlemler yapabilir. Aşağıdaki kodu deneme2.c olarak kaydedip derlersek bu durumu irdeleyebiliriz.

#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main() {

  FILE *fp;
  fp = fopen("yaz.txt", "w");

  while (1) {
    printf("Test\n");
    sleep(1);
  }
  return 0;
}

Programı derleyip yine PID'sini öğrenip file descriptor'larına bakalım:

eaydin@eaydin-vt ~/devel/sleep-test $ ls -l /proc/22447/fd
total 0
lrwx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 22 15:45 0 -> /dev/pts/2
lrwx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 22 15:45 1 -> /dev/pts/2
lrwx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 22 15:45 2 -> /dev/pts/2
l-wx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 22 15:45 3 -> /home/eaydin/devel/sleep-test/yaz.txt

Burada daha önce görmediğimiz, yeni bir file descriptor açığa çıktı. Standart 0, 1 ve 2 dışında bir de 3 numaralı file descriptor. Kod içerisinde yaz.txt dosyasını açmasını söyledik, işletim sistemi de programın çalıştığı dizin altında yaz.txt diye bir dosya oluşturup bunu programın 3 numaralı file descriptor'ı ile eşleştirdi.

Eğer programımızı yaz.txt içerisine de satırlar yazıp kaydedecek şekilde düzenlersek, burada da bir takım sonuçlar görmeyi bekleriz. Örneğin kodumuz aşağıdaki gibi olsaydı:

#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main() {

  FILE *fp;
  fp = fopen("yaz.txt", "w");

  int i;

  for (i=0;i<10;i++) {
    printf("Test\n");
    fprintf(fp, "Dosyaya yazdırma\n");
    sleep(1);
  }
  fclose(fp);
  return 0;
}

Bu durumda ekrana (standart çıktıya) Test yazarken, yaz.txt içerisine Dosyaya yazdırma yazmasını beklerdik. Bunu 10 kere yapıp (her birini bir saniye arayla) sonra da program sonlanırdı. Bu durumda da yine yaz.txt'nin file descriptor'lar arasında 3 numaraya sahip olacağını düşünmek normal. Peki programı çalıştırırken, 3 numaralı file descriptor'ı yeni bir dosyaya yönlendirirsek? yaz.txt içerisine yazılacak verinin başka yere yazılmasını mı bekleriz?

eaydin@eaydin-vt ~/devel/sleep-test $ ./deneme3 3>yeni.txt
Test
Test
Test

Bu durumda kodumuzun 3. çıktısını yeni.txt'ye yönlendiriyoruz. Hemen sistemde açık file descriptor'larına bakalım.

eaydin@eaydin-vt ~/devel/sleep-test $ ls -l /proc/23705/fd
total 0
lrwx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 22 15:59 0 -> /dev/pts/2
lrwx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 22 15:59 1 -> /dev/pts/2
lrwx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 22 15:59 2 -> /dev/pts/2
l-wx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 22 15:59 3 -> /home/eaydin/devel/sleep-test/yeni.txt
l-wx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 22 15:59 4 -> /home/eaydin/devel/sleep-test/yaz.txt

Beklediğimiz sonucu vermedi. Sistem 3. file descriptor'ı terminalde belirttiğimiz gibi yeni.txt dosyasına yönlendirdi, program içerisinde açtığımız yaz.txt ise kendine yeni bir numara edinerek 4. file descriptor oldu.

İşletim sisteminin çekirdeği şu şekilde davranıyor: "Bu program ile ilgili bir dosya işlemi talep edildiğinde, eğer bana file descriptor adresi (numarası) verilmemişse, ben sıradan uygun ilk rakamı tahsis edeyim."

Öyleyse kodumuz içerisinde özellikle yaz.txt yolunu belirtmek yerine, file descriptor'a yazmasını belirtebilirdik.

#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main() {

  int i;

  for (i=0;i<10;i++) {
    printf("Test\n");
    write(3, "Dosyaya yazdırma\n", 18);
    sleep(1);
  }
  return 0;
}

Programı derleyip çalıştırdığımızda, standart çıktıya sadece Test yazdığını görüyoruz.

eaydin@eaydin-vt ~/devel/sleep-test $ ./deneme4 3>yeni.txt
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test

Öte yandan, 3. file descriptor'ını yeni.txt'ye yönlendirmiştik. Kodun içerisinde hiçbir yerde dosya ismi belirtmedik, ancak kodda 3. file descriptor'a bir yazma işlemi söz konusu. PID'den açık file descriptor'lara bakalım.

eaydin@eaydin-vt ~/devel/sleep-test $ ls -l /proc/24419/fd
total 0
lrwx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 22 16:18 0 -> /dev/pts/2
lrwx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 22 16:18 1 -> /dev/pts/2
lrwx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 22 16:18 2 -> /dev/pts/2
l-wx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 22 16:18 3 -> /home/eaydin/devel/sleep-test/yeni.txt

Öyleyse yeni.txt içerisinde beklediğimiz satılar olmalı.

eaydin@eaydin-vt ~/devel/sleep-test $ cat yeni.txt 
Dosyaya yazdırma
Dosyaya yazdırma
Dosyaya yazdırma
Dosyaya yazdırma
Dosyaya yazdırma
Dosyaya yazdırma
Dosyaya yazdırma
Dosyaya yazdırma
Dosyaya yazdırma
Dosyaya yazdırma

İşin ilginç tarafı, programımızı çalıştırırken 3. numaralı file descriptor'ı hiçbir yere yönlendirmeseydik, sistem üzerinde file descriptor oluşmayacaktı bile.

eaydin@eaydin-vt ~/devel/sleep-test $ ./deneme4
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test

Bu durumda açık file descriptor'lara bakacak olursak:

eaydin@eaydin-vt ~/devel/sleep-test $ ls -l /proc/24890/fd
total 0
lrwx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 22 16:29 0 -> /dev/pts/2
lrwx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 22 16:29 1 -> /dev/pts/2
lrwx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 22 16:29 2 -> /dev/pts/2

Çünkü ne programın içinde, ne de programı çalıştırırken 3. file descriptor'ın nereye işaret edeceğini söylemedik.

Her ne kadar ilk üç file descriptor standart olarak belirlenmiş olsa da, programın kodlarında ilgili descriptor'ları kapatıp yeniden bir dosya açtığımızda işletim sistemi çekirdeğinin bu descriptor'ları kullandığını gözlemek mümkün. Yani 1 numaralı file descriptor'ı C kodundan kapatırsak, sonra C kodu içerisinde yeni bir dosyaya erişim sağlayacak olursak, işletim sistemi ilk uygun boş sayı 1 olacağı için bu değeri kullanacaktır.

Alternatif File Descriptor'ın Pipeline'da Kullanımı

Programları birbirlerine pipeline ile bağlarken, eğer bir programın alternatif file descriptorlarından birini kullanmak istiyorsak biraz dolambaçlı bir yol izlemek gerekecektir. Örneğin biraz önceki deneme4 programımızın 3. file descriptor çıktısını grep'e göndermek istiyorsak, ve sadece 3. file descriptor'ı ile ilgileniyorsak, programın 1. descriptor'ı ile 3. descriptor'ını yer değiştirebiliriz. Böylece programın sanki standart çıktısından bu bilgiler çıkıyormuş gibi davranır, pipe ise bunu olduğu gibi diğer programa taşır.

eaydin@eaydin-vt ~/devel/sleep-test $ ./deneme4 3>&1 | grep Dos
Dosyaya yazdırma
Dosyaya yazdırma
Dosyaya yazdırma
^C

Ancak bu örnekte standart çıktıya yazılan Test satırlarını kaybettik. Eğer hem 3. hem de 1. descriptor'ın sonuçlarıyla ilgileniyorsak, process substitution tekniğini kullanabiliriz.

eaydin@eaydin-vt ~/devel/sleep-test $ ./deneme4 3> >(grep Dos)
Test
Dosyaya yazdırma
Test
Dosyaya yazdırma
Test
Dosyaya yazdırma
^C

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, standart çıktının verilerini grep programına yollamadık, dolayısıyla ekranda gördüğümüz Test satırları grep'in işlemlerinden geçmedi, sadece Dosyaya yazdırma satırları buradan geçti.

Eğer birden fazla file descriptor'ın birden fazla programa çeşitli yollarda gönderilmesini istiyorsak, en pratik çözüm ilerleyen bölümlerde göreceğimiz named pipe kullanımı olacaktır.

Çalışan Programların File Descriptor'larına Müdahale Etmek

Daha önceki örneklerimizde, yazdığımız programın hangi dosyayla işlem yapacağını kodun içinde belirttiğimiz takdirde, bunları /proc dizini altından görebildiğimizi, örneğin yaz.txt dosyasına satır yazan programımızda gördük. Ancak programı çalıştırırken file descriptor yönlendirmesi ile bu dosyayı değiştiremedik, çünkü sistem yeni bir file descriptor olarak tanımladı.

GNU'yu geliştirirken Richard Stallman'ın ilk yazdığı programlardan birisi, bu bölümde de sıkça kullandığımız gcc olmuştur, yani GNU C Compiler. Yine hemen ardından gdb ismi verilen, GNU Debugger'ı geliştirmiştir. GNU Debugger sayesinde, sistemde çalışan programlara müdahale etmek mümkündür. Çalışan bir programı öldürmeden de file descriptor'larına bu araç sayesinde müdahale edilebilir.

Daha önce yazdığımız programı biraz daha şekillendirip aşağıdaki şekle sokalım.

#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <time.h>

int main() {

  FILE *fp;
  fp = fopen("yaz.txt", "w");

  while (1) {
    printf("Test\n");
    time_t now;
    time(&now);
    fprintf(fp, "%s: %s", "Dosyaya yazdırma", ctime(&now));
  fflush(fp);
  sleep(1);
  }
}

Burada program kısaca şunu yapıyor:

 • yaz.txt isminde bir dosya açıyor.

 • Sonsuz döngüye giriyor, ve standart çıktıya Test yazıyor.

 • Mevcut tarihi/saati öğreniyor.

 • yaz.txt dosyasınaDosyaya yazdırma cümlesini ve mevcut saati aynı satırda yazıyor.

 • Dosyaya söz konusu satırı yazma işlemini yapıyor. (Eğer fflush kullanmazsak, dosyayı kapatana kadar veriler dosyaya yazılmaz, ancak programımız sonsuza kadar çalışsın istediğimiz için bu durumu tercih etmiyoruz)

 • 1 saniye uyuyup, döngüye baştan başlıyor.

Daha önce gördüğümüz gibi bu programın yaz.txt'ye farklı veri, standart çıktıya farklı veri yazmasını bekleriz.

Programı çalıştırınca terminale Test yazdığını görebiliriz.

eaydin@eaydin-vt ~/devel/sleep-test $ ./deneme5
Test
Test
Test

Aynı anda farklı bir terminalden yaz.txt dosyasını takip edebiliriz, orada da beklediğimiz gibi her saniye tarih yazıyor.

eaydin@eaydin-vt ~/devel/sleep-test $ tailf yaz.txt 
Dosyaya yazdırma: Sat Mar 24 00:34:58 2018
Dosyaya yazdırma: Sat Mar 24 00:34:59 2018
Dosyaya yazdırma: Sat Mar 24 00:35:00 2018

Şimdi yine farklı bir terminalde yaz2.txt isminde boş bir dosya oluşturalım, ve onu da takip edelim.

eaydin@eaydin-vt ~/devel/sleep-test $ tailf yaz2.txt

Normal olarak bu dosya boş. Şimdi derlediğimiz kodun PID'sini öğrenip açık file descriptor'larına bakalım.

eaydin@eaydin-vt ~ $ ps aux|grep deneme5 
eaydin   381 0.0 0.0  4352  648 pts/11  S+  00:37  0:00 ./deneme5
eaydin   395 0.0 0.0 15628 1088 pts/15  S+  00:38  0:00 grep --color=auto deneme5

Programımıza işletim sistemi 381 PID'sini atamış.

eaydin@eaydin-vt ~ $ cd /proc/381/fd
eaydin@eaydin-vt /proc/381/fd $ ls -l
total 0
lrwx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 24 00:38 0 -> /dev/pts/11
lrwx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 24 00:38 1 -> /dev/pts/11
lrwx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 24 00:38 2 -> /dev/pts/11
l-wx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 24 00:38 3 -> /home/eaydin/devel/sleep-test/yaz.txt

3 numaralı file descriptor yaz.txt dosyasına işaret ediyor. Bunda şaşılacak bir şey yok. Bu yüzden saat bilgisini buradan okuyoruz. Şimdi gdb ile 381 PID'li işleme _bağlanırsak, _program üzerinde bir takım müdahalelerde bulunabiliriz. Bu işlemi root yetkisiyle yapmak gerekiyor. Doğrudan aşağıdaki gibi bir çıktı sizi karşılayacaktır.

eaydin@eaydin-vt ~/devel/sleep-test $ sudo gdb -p 381
GNU gdb (Ubuntu 7.11.1-0ubuntu1~16.5) 7.11.1
Copyright (C) 2016 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-linux-gnu".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
<http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.
For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word".
Attaching to process 381
Reading symbols from /home/eaydin/devel/sleep-test/deneme5...(no debugging symbols found)...done.
Reading symbols from /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6...Reading symbols from /usr/lib/debug//lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.23.so...done.
done.
Reading symbols from /lib64/ld-linux-x86-64.so.2...Reading symbols from /usr/lib/debug//lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.23.so...done.
done.
0x00007f84c88632f0 in __nanosleep_nocancel () at ../sysdeps/unix/syscall-template.S:84
84  ../sysdeps/unix/syscall-template.S: No such file or directory.
(gdb)

Bu işlemi yapar yapmaz, aslında gdb bizim işlemimizi durdurdu. Ancak kesinlikle işlemi öldürmedi, çekirdek tarafından programımız kısa süreli olarak durduruldu. Bu yüzden ne standart çıktıya Test yazmaya devam etmektedir, ne de yaz.txt içerisine mevcut saati yazmaktadır. Yine de bu dosyaları izlemeye devam edelim.

Bu noktada gdb ile programa bir dosya açma çağrısı yapacağız. Sanki program içinde dosya açan yeni bir satır kod varmış gibi davranacak.

(gdb) call open("/home/eaydin/devel/sleep-test/yaz2.txt", 577, 0644)
$1 = 4

Burada open fonksiyonuna parametre olarak yeni file descriptor'ımızın nereye işaret edeceğini, yani dosya ismini, bu dosyaya erişim biçimini (577) ve bu dosyanın izinlerini (0644) belirttik. 0644 daha önce gördüğümüz izin yapısıdır. Bu örnekte 577 olarak verdiğimiz dosyaya erişim biçimi, > işaretine tekabül eder. Eğer >> şeklinde davranmasını isteseydik, 1089 değerini girmek gerekecekti. Daha net olmak gerekirse,

gdb Dosya Erişim Biçimi

C Karşılığı

Terminal Yönlendirme Karşılığı

577

O_WRONLY, O_CREAT, O_TRUNC

>

1089

O_WRONLY, O_CREAT, O_APPEND

>>

0

O_RDONLY

<

Öyleyse, bu modda açtığımız için, eğer yaz2.txt dosyası içerisinde bir veri olsaydı silinmiş olacaktı.

Bu yeni dosya açma işleminin sonucunda $1 = 4 yazması, ilk çalıştırdığımız komutun çıktısında 4 elde ettiğimiz anlamına geliyor. Burada 4 değeri, open fonksiyonunun sonucu olduğu için, aslında programın yeni file descriptor'ının sayısal karşılığıdır. File descriptor'ların listesinden de bu görülebilir.

eaydin@eaydin-vt /proc/381/fd $ ls -l
total 0
lrwx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 24 00:56 0 -> /dev/pts/11
lrwx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 24 00:56 1 -> /dev/pts/11
lrwx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 24 00:56 2 -> /dev/pts/11
l-wx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 24 00:56 3 -> /home/eaydin/devel/sleep-test/yaz.txt
l-wx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 24 00:56 4 -> /home/eaydin/devel/sleep-test/yaz2.txt

Hatırlarsanız bu sayısal değerler sadece 0,1,2,... gibi değerler olabiliyordu. Eğer hatalı bir işlem söz konusu olursa, gdb burada -1 değerini döndürecektir ve file descriptor'lar listesinde yeni dosyamız görülmeyecektir.

Şimdi 4 numaralı file descriptor'ın kopyasının 3 numaralı file descriptor'a yönlenmesini sağlayacağız.

(gdb) call dup2(4,3)
$2 = 3

Burada C'nin dup2 fonksiyonunu çağırmış olduk, yani 4. file descriptor'ınn bir kopyasını oluşturup 3. file descriptor'a yazdık. Aslında bu, terminal üzerindekomut 3>&4 işlemi yapmakla aynı anlama geliyor, 3 numaralı file descriptor 4'ün adresine yönlendiriliyor. Şimdi file descriptor'larımızın listesine göz atacak olursak, 3 ve 4'ün aynı noktaya işaret ettiğini görebiliriz.

eaydin@eaydin-vt /proc/381/fd $ ls -l
total 0
lrwx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 24 02:28 0 -> /dev/pts/11
lrwx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 24 02:28 1 -> /dev/pts/11
lrwx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 24 02:28 2 -> /dev/pts/11
l-wx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 24 02:28 3 -> /home/eaydin/devel/sleep-test/yaz2.txt
l-wx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 24 02:28 4 -> /home/eaydin/devel/sleep-test/yaz2.txt

Artık, kullanmadığımız 4 numaralı file descriptor'ını kapatabiliriz.

(gdb) call close(4)
$3 = 0

Bunun sonucunda, file descriptor listesinde 4 numaralı adresi görmemeyi bekleriz.

eaydin@eaydin-vt /proc/381/fd $ ls -l
total 0
lrwx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 24 02:28 0 -> /dev/pts/11
lrwx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 24 02:28 1 -> /dev/pts/11
lrwx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 24 02:28 2 -> /dev/pts/11
l-wx------ 1 eaydin eaydin 64 Mar 24 02:28 3 -> /home/eaydin/devel/sleep-test/yaz2.txt

Artık gdb ile bağlantı kurduğumuz PID'den kopyabiliriz.

(gdb) detach
Detaching from program: /home/eaydin/devel/sleep-test/deneme5, process 381

Bunu yaptığımız anda, tekrardan programın standart çıktıya Test yazmaya devam ettiğini görebiliriz, Ayrıca yaz.txt'ye artık veri yazılmadığını, ancak takip ettiğimiz yaz2.txt üzerine yeni tarih/saat değerlerinin yazıldığını görebiliriz.

(yaz2.txt dosyasının içeriği)
Dosyaya yazdırma: Sat Mar 24 02:34:19 2018
Dosyaya yazdırma: Sat Mar 24 02:34:20 2018
Dosyaya yazdırma: Sat Mar 24 02:34:21 2018
Dosyaya yazdırma: Sat Mar 24 02:34:22 2018
Dosyaya yazdırma: Sat Mar 24 02:34:23 2018

gdb'den çıkmak için quit yazmamız yeterli.

(gdb) quit

Bu yöntem ile programın 3. file descriptor'ının işaret ettiği dosyayı değiştirmiş olduk. Bu işlem sırasında programı duraklattık ancak programı öldürmedik. Yani programın PID'si değişmedi. Ayrıca program durduğundan bile haberdar olmadı. Eğer program bu sırada bir matematiksel işlem yapıyor olsaydı, durduğu için bir problem yaşamayacaktı. Bu tip işlemler özellikle logrotate gibi programlar tarafından kullanılır, Apache veya MySQL gibi servislerin log yazdığı dosyaların, programların hizmet kesintisine sebep olmadan değiştirilmesine olanak tanır.

Open File Descriptor Limitine Dönüş

Daha önce işletim sisteminin aklında tuttuğu file decriptor sayısına bir limit getirdiğini, üstelik program başına da bir limit getirdiğini görmüştük. Daha önce incelediğimiz örnekte bunun bir PID başına 1024 tane olduğuyla karşılaşmıştık. Bir programın neden 3'ten fazla file descriptor'a ihtiyaç duyabileceği, alternatif file descriptor'lar ile tanıştığımızda netleşmiştir herhalde.

Örneğin bir sunucu üzerinde çalışan MySQL Veritabanı servisinin açık file descriptor'larından bir kesit aşağıda görülebilir:

[root@emre ~]# ls -l /proc/6274/fd
total 0
lr-x------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 0 -> /dev/null
l-wx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 1 -> /var/log/mysqld.log
lrwx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 10 -> socket:[187781]
lrwx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 11 -> /tmp/ibnc02LB (deleted)
lrwx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 12 -> socket:[187782]
lrwx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 13 -> /var/lib/mysql/mysql/host.MYI
lrwx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 14 -> /var/lib/mysql/mysql/host.MYD
lrwx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 15 -> /var/lib/mysql/mysql/user.MYI
lrwx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 16 -> /var/lib/mysql/mysql/user.MYD
lrwx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 17 -> /var/lib/mysql/mysql/db.MYI
lrwx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 18 -> /var/lib/mysql/mysql/db.MYD
lrwx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 19 -> /var/lib/mysql/mysql/tables_priv.MYI
l-wx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 2 -> /var/log/mysqld.log
lrwx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 20 -> /var/lib/mysql/mysql/tables_priv.MYD
lrwx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 21 -> /var/lib/mysql/mysql/columns_priv.MYI
lrwx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 22 -> /var/lib/mysql/mysql/columns_priv.MYD
...
lrwx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 25 -> /var/lib/mysql/mysql/servers.MYI
lrwx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 26 -> /var/lib/mysql/mysql/servers.MYD
lrwx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 27 -> /var/lib/mysql/mysql/event.MYI
lrwx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 28 -> /var/lib/mysql/mysql/event.MYD
lrwx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 3 -> /var/lib/mysql/ibdata1
lrwx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 30 -> /var/lib/mysql/mysql/func.MYI
lrwx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 31 -> /var/lib/mysql/mysql/func.MYD
...
lrwx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 37 -> /var/lib/mysql/mysql/help_keyword.MYD
lrwx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 38 -> /var/lib/mysql/mysql/help_relation.MYI
lrwx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 39 -> /var/lib/mysql/mysql/help_relation.MYD
lrwx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 4 -> /tmp/ibGquxvh (deleted)
lrwx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 40 -> /var/lib/mysql/mysql/help_topic.MYI
...
lrwx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 46 -> /var/lib/mysql/mysql/proc.MYI
lrwx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 47 -> /var/lib/mysql/mysql/proc.MYD
lrwx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 48 -> /var/lib/mysql/mysql/slow_log.CSM
lr-x------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 49 -> /var/lib/mysql/mysql/slow_log.CSV
lrwx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 5 -> /tmp/ibGbuH88 (deleted)
lrwx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 50 -> /var/lib/mysql/mysql/time_zone.MYI
lrwx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 51 -> /var/lib/mysql/mysql/time_zone.MYD
lrwx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 52 -> /var/lib/mysql/mysql/time_zone_leap_second.MYI
lrwx------ 1 root root 64 Mar 20 18:26 53 -> /var/lib/mysql/mysql/time_zone_leap_second.MYD
...

Çok uzun olduğu için çıktıyı keserek paylaşmak durumunda kaldık. Sadece bu işlemin 86 tane açık file descriptor'ı mevcut ancak çok yoğun veritabanı kullanımlarında bu sayı çok daha yüksek (binlerce) olabiliyor. Yukarıdaki örnekte MySQL'in log dosyalarına, yardım dosyalarına, time zone ve çok çeşitli farklı dosyaya eriştiği görülebilir. Hatta /tmp dizini altında kullandığı bazı geçici dosyalar silinmiş bile. Böyle bir durumda çok fazla file descriptor harcayabilir, tek başına işletim sisteminin diğer programlara file descriptor ayırabilmesi olanaksız hale gelebilir. Bu durumun önüne geçmek için kernel parametrelerinde çeşitli sınırlandırmalar sağlanır. Bu sınırlandırmalar sistem genelinde olabileceği gibi, kullanıcı bazlı da değişebilir.

Limitler iki çeşittir. Hardlimit ve Softlimit. Hardlimit sadece root tarafından düzenlenebilecek limitlerdir. Softlimit ise bir kullanıcının kendi düzenleyebileceği limittir.

Örneğin biraz önceki sunucuda mysql kullanıcısının limitlerini öğrenmek için, bu kullanıcı ile login olduktan sonra aşağıdaki komutları uygulayabiliriz.

[root@emre ~]# su - mysql
-bash-4.1$ ulimit -Hn
4096
-bash-4.1$ ulimit -Sn
1024

Demek ki bu sunucu üzerinde mysql kullanıcısının Hardlimit'i 4096, Softlimit'i 1024. Bu şu anlama gelir, bir program mysql kullanıcısı olarak çalıştırıldığında, aynı anda 1024'ten fazla file descriptor oluşturamaz. Eğer 1024'ten fazlasına ihtiyaç duyarsa, bu sayıyı kendisi artırabilir, ancak asla Hardlimit olan 4096 sayısını geçemez. Bu sayıyı geçmesi için root yetkisi olan yöneticisinden izin alması gerekir ve ancak root kullanıcısı Hardlimit değerini düzenleyebilir.

Oluşabilecek bir yanlış anlaşılmayı gidermek adına not edelim, bu limitler kullanıcı bazlı olsa bile, kullanıcıların bütün programları için toplanarak giden bir değer değildir. Kullanıcının her bir programı bu limitler dahilinde davranabilir. Yani Hardlimit'i 4096 olan bir kullanıcının, Softlimit'i de uygun ayarlandığında, iki farklı programı ayrı ayrı 4000'er dosya açabilir.

Bir kullanıcının bütün Hardlimit'lerini görmek için aşağıdaki komut kullanılabilir:

eaydin@eaydin-vt ~ $ ulimit -aH
core file size     (blocks, -c) unlimited
data seg size      (kbytes, -d) unlimited
scheduling priority       (-e) 0
file size        (blocks, -f) unlimited
pending signals         (-i) 47455
max locked memory    (kbytes, -l) 64
max memory size     (kbytes, -m) unlimited
open files           (-n) 1048576
pipe size      (512 bytes, -p) 8
POSIX message queues   (bytes, -q) 819200
real-time priority       (-r) 0
stack size       (kbytes, -s) unlimited
cpu time        (seconds, -t) unlimited
max user processes       (-u) 47455
virtual memory     (kbytes, -v) unlimited
file locks           (-x) unlimited

Benzer şekilde, kullanıcının bütün Softlimit'leri aşağıdaki gibi görülebilir:

eaydin@eaydin-vt ~ $ ulimit -aS
core file size     (blocks, -c) 0
data seg size      (kbytes, -d) unlimited
scheduling priority       (-e) 0
file size        (blocks, -f) unlimited
pending signals         (-i) 47455
max locked memory    (kbytes, -l) 64
max memory size     (kbytes, -m) unlimited
open files           (-n) 1024
pipe size      (512 bytes, -p) 8
POSIX message queues   (bytes, -q) 819200
real-time priority       (-r) 0
stack size       (kbytes, -s) 8192
cpu time        (seconds, -t) unlimited
max user processes       (-u) 47455
virtual memory     (kbytes, -v) unlimited
file locks           (-x) unlimited

Burada file descriptor haricindeki sistem limitlerinin de bulunduğu görülebilir. Bu bölümün kapsamı dışında olduğu için maddelerin üzerinden tek tek geçmeyeceğiz.

Kullanıcı Limitlerini Düzenlemek

Kullanıcı bazlı bu limitleri düzenlemek için /etc/security/limits.conf dosyasını düzenlemek gerekir. Örneğin mysql kullanıcısı için Softlimit 2048, Hardlimit 8192 olsun istersek, dosya içerisinde şöyle satırlar oluşturmamız gerekir.

mysql soft nofile 2048
mysql hard nofile 8192

Dosyayı kaydetmek yeterli olacaktır. Ardından yine ilgili kullanıcı ile login olup ulimit komutu yardımıyla güncellenmiş değerleri görebiliriz.

Red Hat, CentOS ve türevi dağıtımlarda /etc/pam.d/login dosyasını da düzenlemek gerekir. Aşağıdaki satırın dosyada yer almasına dikkat edin.

session required pam_limits.so

Sistem Limitlerini Düzenlemek

Sistemin genel limitini /proc/sys/fs/file-max dosyasını okuyarak öğrenebiliriz demiştik. Bu dosya aynı zamanda üzerine yazılabilir bir dosyadır, dolayısıyla bu dosyaya değeri yazarak da kernel parametresini düzenleyebiliriz. Örneğin sistemin limitini 386774'ten 15000'e düşürmek için aşağıdaki komutu kullanabiliriz.

[root@emre ~]# echo 15000 > /proc/sys/fs/file-max

Bunun yerine, sysctl komutu ile de kernel parametrelerini düzenleyebiliriz.

[root@emre ~]# sysctl -w fs.file-max=15000

Bu yöntemler ile kernel parametresi doğrudan düzenlendiği için, çalışan sistem üzerinde değişikliğin etkisini hemen görürüz. Ancak sistem bir kez reboot olursa değişiklikler kalıcı olmaz. Eğer değişikliği kalıcı yapmak istersek, /etc/sysctl.conf dosyasını düzenlemek gerekecektir. Bu dosya içerisinde aşağıdaki parametre yoksa eklemek, varsa değiştirmek gerekir.

fs.file-max = 15000

Eğer sadece dosyayı değiştirdiysek, yani sysctl -w fs.file-max=15000 komutuyla düzenleme yapmamışsak, bu sefer kernel'in dosya içerisinden parametreleri yeniden okumasını söylemek gerekir. Bunu da yine sysctl komutu ile yaparız.

[root@emre ~]# sysctl -p

Last updated