Menüler

Yazdığınız programların kullanıcı ile etkileşimini sağlayan çeşitli menüler oluşturmak isteyebilirsiniz. Aşağıda iki yöntemini sunacağız.

select

En temel yöntem select komutunu kullanmaktır. for loop kullanır gibi kullanıcı etkileşimi oluşturmanızı sağlar. Temel yapsını paylaşıyoruz. Bunun üzerine kendi programınızı geliştirip fonksiyonlarla süsleyebilirsiniz.

eaydin@dixon ~/calisma/bash $ cat select.sh 
#!/bin/bash

SECENEKLER="Disk-Durumu Yardim Cikis"
select i in $SECENEKLER; do
  if [ "$i" = "Cikis" ]; then
    exit
  elif [ "$i" = "Yardim" ]; then
    echo "Yardim menusu"
  elif [ "$i" = "Disk-Durumu" ]; then
    df -h
  else
    echo "Secenek Anlasilmadi?"
  fi
done
eaydin@dixon ~/calisma/bash $ ./select.sh 
1) Disk-Durumu
2) Yardim
3) Cikis
#? 1
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3    346G  32G 296G 10% /
none      4,0K   0 4,0K  0% /sys/fs/cgroup
udev      3,8G 4,0K 3,8G  1% /dev
tmpfs      777M 1,5M 775M  1% /run
none      5,0M   0 5,0M  0% /run/lock
none      3,8G 114M 3,7G  3% /run/shm
none      100M  20K 100M  1% /run/user
/dev/sda6    374G 150G 225G 40% /media/backups
#? 3
eaydin@dixon ~/calisma/bash $

whiptail

whiptail başlı başına incelenmesi gereken ve kompleks menüler sunmanızı sağlayan bir programdır. Burada temel olarak nasıl mesajlar sunabileceğinizin üzerinden geçeceğiz.

msgbox

Aşağıdaki gibi bir komut ile görsel bir uyarı sağlayabilirsiniz.

whiptail --msgbox "Bu bir uyari mesaji" 10 50

Komutun sonundaki rakamlar, pencerenin yüksekliğini ve genişliğini belirtir.

Örneğin Ok yerine Tamam yazmasını sağlayabiirdik.

whiptail --msgbox "Bu bir uyari mesaji" 10 50 --ok-button="Tamam"

yes/no

Programınızın basit Evet/Hayır soruları sormasını sağlayabilirsiniz.

#!/bin/bash

whiptail --title "Anket" --yesno "GNU/Linux'u özgür buluyor musunuz?" \
--yes-button Evet --no-button Hayır 20 60
if [ $? -eq 0 ]; then
  whiptail --msgbox "Çok haklısınız!" --ok-button Tamam 10 40
else
  whiptail --msgbox "Yanılıyor olabilirsiniz" --ok-button Tamam 10 40
fi

inputbox

Kullanıcıdan girdi almak için inputbox kullanabilirsiniz.

#!/bin/bash

YENI_HOSTNAME=$(whiptail --inputbox "Yeni Hostname Giriniz:" \ 
8 60 $(hostname) --title "Hostname Değiştirme" --ok-button Tamam \
--cancel-button İptal 3>&1 1>&2 2>&3)

exitstat=$?

if [ $exitstat = 0 ] && [ ! -z $YENI_HOSTNAME ]; then
  hostname $YENI_HOSTNAME
else
  echo "işlem iptal edildi"
fi

Yukarıdaki program, inputbox ile sonuç dinler, eğer "Tamam" seçeneği işaretlenmiş, ve YENI_HOSTNAME değeri boş değilse hostname komutunu kullanarak bilgisayar adını değiştirir, aksi taktirde işlemi iptal eder. Programın girdi kutucuğunun öntanımlı değeri olarak mevcut hostname'i kullandığı görülebilir.

Aşağıdaki yöntemle kullanıcılarınıza bir menü sunabilirsiniz.

#!/bin/bash

SECIM=$(whiptail --title "Programlama Menüsü" \
--menu "Bir dil seçin" 17 50 0 \
"Python" "Guido van Rossum" \
"C" "Dennis M. Ritchie" \
"Perl" "Larry Wall" \
"PHP" "Rasmus Lerdorf" 3>&1 1>&2 2>&3)

if [ $? = 0 ] && [ ! -z $SECIM ]; then
  echo "$SECIM dilini seçtiniz"
else
  echo "Dil seçmediniz"
fi

checklist

#!/bin/bash

SECIM=$(whiptail --title "Programlama Menüsü" --checklist \
"Kullandığınız Dilleri Seçin" 10 60 5 \
"Python" "Guido van Rossum" ON \
"C" "Dennis M. Ritchie" OFF \
"Perl" "Larry Wall" OFF \
"PHP" "Rasmus Lerdorf" ON 3>&1 1>&2 2>&3)

if [ $? -eq 0 ]; then
  echo "Seçtiğiniz diller:"
  echo "$SECIM"
else
  echo "Dil seçmediniz"
fi

radiolist

#!/bin/bash

SECIM=$(whiptail --title "Programlama Menüsü" --radiolist \
"Kullandığınız Dilleri Seçin" 10 60 5 \
"Python" "Guido van Rossum" OFF \
"C" "Dennis M. Ritchie" ON \
"Perl" "Larry Wall" OFF \
"PHP" "Rasmus Lerdorf" OFF 3>&1 1>&2 2>&3)

if [ $? -eq 0 ]; then
  echo "Seçtiğiniz diller:"
  echo "$SECIM"
else
  echo "Dil seçmediniz"
fi

Last updated