route

route

route komutu da ifconfig gibi artık desteklenmeyen komutlar arasındadır. Yerin ip komutunun route parametresi kullanılmalıdır.

Mevcut Route Tablosunu Görmek

Komutu doğrudan çalıştırdığınızda route tablosunu gösterir.

eaydin@dixon ~ $ route
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
default     192.168.99.1  0.0.0.0     UG  0   0    0 wlan0
172.16.77.0   *        255.255.255.0  U   0   0    0 vmnet1
172.16.148.0  *        255.255.255.0  U   0   0    0 vmnet8
192.168.99.0  *        255.255.255.0  U   9   0    0 wlan0

-n parametresiyle adreslerin nümerik değerleri gösterilir.

eaydin@dixon ~ $ route -n
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
0.0.0.0     192.168.99.1  0.0.0.0     UG  0   0    0 wlan0
172.16.77.0   0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 vmnet1
172.16.148.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 vmnet8
192.168.99.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   9   0    0 wlan0

Linux çekirdeği daha hızlı routing (yönlendirme) yapabilmek için bir routing cache tutar. Cache değerlerini görmek için route -Cn komutunu kullanabilirsiniz.

Route Tablosuna Müdahale Etmek

Route tablosuna yeni bir gateway eklenebilir, silinebilir veya bazı yollar engellenebilir. Bu bölümde örneklerini inceleyeceğiz.

Default Gateway Eklemek

Belirli bir ağ aralığında (network range) bulunmayan paketler default gateway'e yönlenir. Örneğin yukarıdaki routing tablosunda, 172.16.77.0/24, 172.16.148.0/24 ve 192.168.99.0/24 dışındaki adreslere yönlendirilecek bütün paketler, 192.168.99.1 adresine gönderilir. Burası bulunduğumuz ağdaki router'dır, kendisi de gelen paketleri Internet Servis Sağlayıcıya iletir. Default gateway'in kendisi olduğunu, Flags kolonundaki G ifadesi belirtmektedir.

route add default gw 192.168.99.5

Default Gateway Silmek

Default Gateway'in, "nereye gideceğini bilmediğimiz paketlerin gönderildiği yer" olduğunu öğrendik. Öyleyse sistemimizde sadece bir tane default gateway olabilir. Bu durumda default gateway'i silmek için aşağıdaki komutu kullanabiliriz.

route del default

NOT: Bazı durumlarda sistemde birden fazla default gateway tanımlanabilir. Teorik olarak gerekmiyor olsa da pratikte nadiren rastlanılan bir durumdur. Bu özel durumlar kapsamımız dışında olduğundan incelemiyoruz. Sadece böyle senaryoların karşılaşılabildiğini belirtme ihtiyacı hissettik.

Gateway Eklemek

Default olmayan gateway, bir IP aralığına karşılık geldiği için, IP adresi, netmask ve NIC belirtmek gerekir.

route add -net 192.168.59.128 netmask 255.255.255.128 eth0

Yukarıdaki komut, 192.168.59.128-192.168.59.255 aralığıdaki IP'lere gönderilecek paketlerin eth0 cihazı üzerinden yollanacağını belirtir.

Bu satırı yazdıktan sonra önceki route tablomuz şöyle oldu:

eaydin@dixon ~ $ route -n
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
0.0.0.0     192.168.99.1  0.0.0.0     UG  0   0    0 wlan0
172.16.77.0   0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 vmnet1
172.16.148.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 vmnet8
192.168.59.128 0.0.0.0     255.255.255.128 U   0   0    0 eth0
192.168.99.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   9   0    0 wlan0

Gateway Silmek

Yukarıda eklediğimiz gateway'i silmek için

route del -net 192.168.59.128 netmask 255.255.255.128 eth0

Bir IP veya Ağı Engellemek

Belirli bir IP'ye gidecek paketleri route tablosundan engelleyebilirsiniz.

route add -host 192.168.59.5 reject
eaydin@dixon ~ $ ping 192.168.59.5
connect: Network is unreachable
eaydin@dixon ~ $ route -n
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
0.0.0.0     192.168.99.1  0.0.0.0     UG  0   0    0 wlan0
172.16.77.0   0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 vmnet1
172.16.148.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 vmnet8
192.168.59.5  -        255.255.255.255 !H  0   -    0 -
192.168.99.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   9   0    0 wlan0

Engellemeyi kaldırmak için

route del -host 192.168.59.5 reject

Tek IP'yi engellemek yerine bir ağ aralığını engelleyebiliriz.

route add -net 192.168.59.0 netmask 255.255.255.0 reject
eaydin@dixon ~ $ route -n
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
0.0.0.0     192.168.99.1  0.0.0.0     UG  0   0    0 wlan0
172.16.77.0   0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 vmnet1
172.16.148.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 vmnet8
192.168.59.0  -        255.255.255.0  !   0   -    0 -
192.168.99.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   9   0    0 wlan0

Engellemeyi kaldırmak için

route del -net 192.168.59.0 netmask 255.255.255.0 reject

IP Temelli Gateway Eklemek

Yukarıdaki örneklerde belirli ağ aralığındaki paketleri eth0 gibi bir cihaza yönlendirmiştik. Aşağıdaki örnekte, belirli IP aralığındaki paketleri, bir IP adresi ile tanımlanmış gateway'e yönlendireceğiz.

route add -net 192.168.55.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.55.1

Bu tanıma göre artık 192.168.55.0/24 ağ aralığına gidecek bütün paketler 192.168.55.1 IP adresine yönlendirilecektir.

Örnek Route Senaryosu

Aşağıdaki örneği dikkate alalım. VT isminde bir sunucumuz olsun. Üzerinde 3 tane ethernet kartı var, ikisi farklı yerel ağ'lara bağlı, biriyse internete çıkıyor. VT sunucumuz, bu iki ağı hem birbiriyle, hem de internetle konuşturmak istiyor. Senaryo aşağıdaki gibi olsun:

Yukarıdaki senaryoda, VT sunucumuzun 3 IP adresi olacaktır. 192.168.59.10 ve 10.0.42.1 IP adresleri yerel ağları yönetecek, 94.103.32.80 IP adresi ise internete çıkışını sağlayacaktır.

Bu senaryoda, 192.168.59.0/24 bloğundaki cihazların (teknik ekip), 10.0.42.0/24 bloğundaki cihazlarla (muhasebe ekibi), ve internetin geri kalanıyla haberleşebilmesini sağlamak gerekiyor.

Uçbirimlerin Gateway Ayarlaması

Öncelikle uçbirimlerin default gateway'leri ayarlanmalıdır. 192.168.59.0/24 bloğundaki cihazların gatewayleri 192.168.59.10 yapılmalıdır. Öyleyse bu bloktaki bilgisayarlara aşağıdaki komut yazılır.

route add default gw 192.168.59.10

Benzer şekilde 10.0.42.0/24 bloğundaki cihazlar da kendi gateway'ini öğrenemli. Bu durumda muhasebe ekibinin bilgisayarlarında aşağıdaki komut çalıştırılır.

route add default gw 10.0.42.16

VT Makinasında Teknik Grubun Route Kuralı

VT makinası, kendisine 192.168.59.0/24 ağına gitmek üzere gönderilen paketleri hangi IP'ye (192.168.59.10) göndereceğini bilmelidir. Bunun için aşağıdaki route kura VT makinasında yazılır.

route add -net 192.168.59.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.59.10

VT Makinasında Muhasebe Grubunun Route Kuralı

Benzer şekilde, VT makinasının 10.0.42.0/24 ağına gönderilecek paketleri hangi IP'ye (10.0.42.1) yönlendirmesi gerektiği belirtilmelidir.

route add -net 10.0.42.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.0.42.1

İnternet Erişimi Sağlamak

Kuralları yukarıdaki haliyle bırakırsak, muhasebe ve teknik grupları hem kendi aralarında, hem de birbiriyle rahatlıkla haberleşirler.

Örneğin 10.0.42.16 makinası, 10.0.42.20'ye paket göndermek istediğinde bu önce 10.0.42.1 kartına gider, bu kart da route kurallarından ilgili paketin 10.0.42.0/24 bloğunda olduğunu anlayıp 10.0.42.1 üzerinden geri 10.0.42.20 adresine gönderir.

Benzer şekilde 192.168.59.2 kullanıcısı, 10.0.42.16'ya paket göndermek istediğinde, route tablosuna bakar ve default gateway'i olan 192.168.59.10'a paketi gönderir. VT makinası üzerindeki route tablosundan, 10.0.42.0/24'e gidecek bütün paketlerin 10.0.42.1'e yöneleneceğini bildiğinden ilgili noktaya taşır.

Ancak hiç kimse 8.8.8.8'e paket gönderemez, çünkü VT üzerinde bir default gateway tanımlanmamıştır. Yani VT, 192.168.59.0/24 ve 10.0.42.0/24 networkleri dışında bir aralığa gönderilecek talepleri ne yapacağını bilmez.

Öyleyse VT üzerinde bir default gateway tanımlanır.

route add default gw 94.103.32.80

Artık bütün ağ birbiriyle konuşabilir ve internete çıkabilir.

Last updated