Birinci bölüm

SELECT

Veritabanından kayıtları okurken bu komutu kullanıyoruz.

SELECT * FROM authors;

Bu komut sayesinde, authors tablosundaki bütün kayıtları okuyabildik.

Eğer sadece ad soyad kayıtlarını çekmek istiyorsak kolon isimlerini kullanmamız yeterli oluyor.

SELECT first_name, last_name FROM authors;

WHERE

Farkettiyseniz SELECT'i kullanarak çok fazla veri alıyoruz. Fakat bu verilerin hepsini istemediğimiz zamanlar olabilir.

Örneğin

LIKE

SELECT * FROM authors WHERE email LIKE '%example.net';

E-posta adresinin sonu .net ile bitenleri filtreleyebiliriz.

 mysql> SELECT * FROM authors WHERE email LIKE "%example.net";
+----+------------+-----------+---------------------------+------------+---------------------+
| id | first_name | last_name | email           | birthdate | added        |
+----+------------+-----------+---------------------------+------------+---------------------+
| 3 | Vern    | Rosenbaum | kozey.stone@example.net  | 2004-04-09 | 1980-04-30 17:40:07 |
| 5 | Leif    | Stracke  | kuhlman.sofia@example.net | 2006-07-02 | 1975-12-19 21:28:33 |
| 12 | Webster  | Weimann  | umarks@example.net    | 1989-12-17 | 2004-12-28 22:35:38 |
+----+------------+-----------+---------------------------+------------+---------------------+
3 rows in set (0.00 sec)

CONTAINS

INSTR

Diyelim ki elimizdeki tabloya bir kolon daha eklemek istiyoruz. Bunun için kullanacağımız komut ise şu oluyor;

ALTER TABLE veritabanının_adı ADD COLUMN kolonun_adı int NOT NULL;

Last updated