rpm Paketleri

Red Hat için geliştirilmiş paket yönetim sistemidir. Paketler -çoğunlukla olduğu gibi- doğrudan derlenmiş dosyalar olarak dağıtılabileceği gibi, kaynak kodların dağıtımını (srpm, spm) da sağlayabilir.

RPM paketlerinin isimlendirmesinde genellikle aşağıdaki düzen izlenir.

<name>-<version>-<release>.<architecture>.rpm
<isim>-<versiyon>-<dağıtım>.<mimari>.rpm

Çoğunlukla yukarıdaki bölümlerden isim ve mimari kısmı bizi ilgilendirecektir. isim kısmı, tahmin edeceğiniz üzere yüklemek istediğimiz pakettir. mimari ise çalıştığımız sistemin işlemci mimarisidir. Örneğin x86, i386, arm gibi değerler alabilir. noarch yazması, paketin mimari bağımsız olması demektir. Örneğin düz metin dosyaları, Python/Perl scriptleri bu şekilde olabilir.

rpm dosyalarını pek çok yerden edinebilirsiniz. rpmfind.net bunlardan birisidir.

Yükle

Bir rpm paketini yüklemek için:

rpm -ivh paket-dosyası.rpm

Bağımlı Olduğu Paketleri Göster

Bir rpm paketini yüklemeden, bu paketin bağımlı olduğu diğer paketleri öğrenmek için:

rpm -qpR paket-dosyası.rpm

Paket Dosyası Hakkında Genel Bilgi Al

rpm -qip paket-dosyası.rpm

Bağımlı Olduğu Paketler Hariç Yükle

Bir rpm paketini, bağımlı olduğu diğer paketleri gözardı ederek yükler. Çok sık gerekecek bir durum değildir, kimi zaman sisteminizdeki belirli kütüphanelerin değişmesini istemezseniz yapmanız gerekebilir.

rpm -ivh --nodeps paket-dosyası.rpm

Yüklü Paketler Arasında Birini Sorgula

Yüklü paketleriniz içinde örneğin htop olup olmadığını merak ediyorsanız,

rpm -q htop

Yüklü Paketlerin Tamamını Göster

rpm -qa

Yüklü Paketin Tüm Dosyalarını Görüntüle

Örneğin sisteminizdeki nmap paketinin hangi dosyaları yüklediğini merak ediyorsanız.

rpm -ql nmap

Bir Paketi Güncelle

rpm -Uvh paket-dosyası.rpm

Bir Paketi Sil

Bu seçenek ile paket kaldırılır. Eğer bu paketin bağımlı olduğu paketler, başka bir paket tarafından kullanılıyorsa onlar da kaldırılır.

rpm -ev paket-ismi

Bir Paketi Bağımlı Olduğu Diğer Paketlere Dokunmadan Kaldır

Bu seçenek ile, paket kaldırılır ancak kendisinin bağımlığı olduğu paketlere dokunulmaz.

rpm -ev --nodeps paket-ismi

Bir Dosyanın Hangi Pakete Ait Olduğu

Sisteminizde gördüğünüz bir dosyanın, hangi rpm paketiyle geldiğini öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki gibi bir sorgulama yapabilirsiniz. Örneğin /etc/my.cnf dosyasının nereden geldiğini merak ediyorsak:

[root@emre /]# rpm -qf /etc/my.cnf
mysql55w-libs-5.5.43-1.w6.x86_64

Yüklenmiş bir RPM Paketi Hakkında Bilgi Almak

[root@emre /]# rpm -qi mysql55w
Name    : mysql55w           Relocations: (not relocatable)
Version   : 5.5.43              Vendor: Webtatic
Release   : 1.w6             Build Date: Wed 08 Apr 2015 11:04:32 AM EEST
Install Date: Thu 07 May 2015 03:01:26 PM EEST   Build Host: mock.dev
Group    : Applications/Databases    Source RPM: mysql55w-5.5.43-1.w6.src.rpm
Size    : 29768594             License: GPLv2 with exceptions
Signature  : DSA/SHA1, Wed 08 Apr 2015 12:35:33 PM EEST, Key ID b7434b06cf4c4ff9
Packager  : Andy Thompson <andy@webtatic.com>
URL     : http://www.mysql.com
Summary   : MySQL client programs and shared libraries
Description :
MySQL is a multi-user, multi-threaded SQL database server. MySQL is a
client/server implementation consisting of a server daemon (mysqld)
and many different client programs and libraries. The base package
contains the standard MySQL client programs and generic MySQL files.

Last updated