yum Paket Yöneticisi

Red Hat sistemler üzerinde, yum (Yellowdow Updater Modified) paket yöneticisi en yaygın kullanılanıdır. Sisteminiz için uygun yazılımları, bağımlılıkları (dependency) ile birlikte yüklemeye yarayan bu paket yöneticisinin kullanımı oldukça kolaydır. yum bize rpm (Red Hat Package Manager) dosyaları sağlar. Dolayısıyla istersek rpm paket dosyalarını edinip yükleyebiliriz, istersek paketleri yum ile yükleyebiliriz. Bu bölümde iki sistemi bir arada kullanmayı göreceğiz.

Örneğin Gelişmiş Terminal Komutları bölümünde karşılaştığımız htop programını yüklemek istiyorsak, öncelikle ilgili paketin ismini arayabiliriz.

[root@emre ~]# yum search htop
Loaded plugins: fastestmirror, priorities, replace
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.rackdc.com
 * elrepo: mirrors.ircam.fr
 * epel: ftp.linux.org.tr
 * extras: mirror.rackdc.com
 * rpmforge: mir01.syntis.net
 * updates: mirror.rackdc.com
 * webtatic: uk.repo.webtatic.com
1445 packages excluded due to repository priority protections
============================== N/S Matched: htop ===============================
htop.x86_64 : Interactive process viewer
php-lightopenid.noarch : PHP OpenID library

 Name and summary matches only, use "search all" for everything.

Görüleceği gibi içinde htop geçen iki paket bulundu, birisi bir php kütüphanesi olduğundan ilgimizi çekmiyor. Eğer search yerine list parametersini kullansaydık, daha dar bir sonuç elde edecektik.

[root@emre ~]# yum list htop
Loaded plugins: fastestmirror, priorities, replace
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.rackdc.com
 * elrepo: mirrors.ircam.fr
 * epel: ftp.linux.org.tr
 * extras: mirror.rackdc.com
 * rpmforge: mir01.syntis.net
 * updates: mirror.rackdc.com
 * webtatic: uk.repo.webtatic.com
1445 packages excluded due to repository priority protections
Available Packages
htop.x86_64                     1.0.3-1.el6.rf                     rpmforge

yum ile yükleyebileceğiniz bütün paketleri, list parametersini paket ismi belirtmeden görebilirsiniz. Liste çok uzun olacağı için sayfa sayfa görüntülemekte fayda var.

[root@emre ~]# yum list | more

Benzer şekilde yüklü paketleri görüntüleyebiliriz.

[root@emre ~]# yum list installed

Ancak yum ile yüklü paketleri görüntülemektense, rpm ile bu işi yapmak daha sağlıklıdır ve genellikle tercih edilir.

[root@emre ~]# rpm -qa

install

Şimdi paketimizi yükleyebiliriz.

[root@emre ~]# yum install htop
Loaded plugins: fastestmirror, priorities, replace
Setting up Install Process
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.rackdc.com
 * elrepo: mirrors.ircam.fr
 * epel: ftp.linux.org.tr
 * extras: mirror.rackdc.com
 * rpmforge: mir01.syntis.net
 * updates: mirror.rackdc.com
 * webtatic: uk.repo.webtatic.com
1445 packages excluded due to repository priority protections
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package htop.x86_64 0:1.0.3-1.el6.rf will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

============================================================================================================================
 Package         Arch            Version               Repository          Size
============================================================================================================================
Installing:
 htop           x86_64           1.0.3-1.el6.rf           rpmforge           87 k

Transaction Summary
============================================================================================================================
Install    1 Package(s)

Total download size: 87 k
Installed size: 209 k
Is this ok [y/N]:

Yukarıdaki soruya "yes" cevabı verirsek yükleme işlemi devam ediyor (Eğer "Is this ok" sorusunu sormasını istemeseydik, install komutunu -y parametresiyle çalıştırabilirdik).

Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
htop-1.0.3-1.el6.rf.x86_64.rpm                                    | 87 kB   00:00   
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
 Installing : htop-1.0.3-1.el6.rf.x86_64                                        1/1 
 Verifying : htop-1.0.3-1.el6.rf.x86_64                                        1/1 

Installed:
 htop.x86_64 0:1.0.3-1.el6.rf                                               

Complete!

Bu kadar! Artık sistemimizde htop yüklü.

remove

Aynı paketi sistemimizden kaldırmak istersek,

[root@emre ~]# yum remove htop
Loaded plugins: fastestmirror, priorities, replace
Setting up Remove Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package htop.x86_64 0:1.0.3-1.el6.rf will be erased
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

================================================================================
 Package    Arch      Version         Repository     Size
================================================================================
Removing:
 htop     x86_64     1.0.3-1.el6.rf     @rpmforge     209 k

Transaction Summary
================================================================================
Remove    1 Package(s)

Installed size: 209 k
Is this ok [y/N]:

update

Eğer belirli bir programı güncellemek istersek, update parametresini kullanabiliriz.

bash
[root@emre ~]# yum update vim
Loaded plugins: fastestmirror, priorities, replace
Setting up Update Process
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.rackdc.com
 * elrepo: mirrors.ircam.fr
 * epel: ftp.linux.org.tr
 * extras: mirror.rackdc.com
 * rpmforge: mir01.syntis.net
 * updates: mirror.rackdc.com
 * webtatic: uk.repo.webtatic.com
1445 packages excluded due to repository priority protections
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package vim-enhanced.x86_64 2:7.2.411-1.8.el6 will be updated
---> Package vim-enhanced.x86_64 2:7.4.629-5.el6 will be an update
--> Processing Dependency: vim-common = 2:7.4.629-5.el6 for package: 2:vim-enhanced-7.4.629-5.el6.x86_64
--> Running transaction check
---> Package vim-common.x86_64 2:7.2.411-1.8.el6 will be updated
---> Package vim-common.x86_64 2:7.4.629-5.el6 will be an update
--> Processing Dependency: vim-filesystem for package: 2:vim-common-7.4.629-5.el6.x86_64
--> Running transaction check
---> Package vim-filesystem.x86_64 2:7.4.629-5.el6 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

===================================================================================================================
 Package            Arch          Version             Repository      Size
===================================================================================================================
Updating:
 vim-enhanced          x86_64         2:7.4.629-5.el6         base         1.0 M
Installing for dependencies:
 vim-filesystem         x86_64         2:7.4.629-5.el6         base         15 k
Updating for dependencies:
 vim-common           x86_64         2:7.4.629-5.el6         base         6.7 M

Transaction Summary
===================================================================================================================
Install    1 Package(s)
Upgrade    2 Package(s)

Total download size: 7.8 M
Is this ok [y/N]:

Gördüğünüz gibi vim ile birlikte gerekli paketler de güncelleniyor.

Öte yandan sistemimizdeki bütün paketlerin güncellenmesi için, paket ismi belirtmeden update komutunu kullanabilirdik.

[root@emre ~]# yum update

Eğer sadece hangi paketlerin güncellemesinin mevcut olduğunu öğrenmek istersek aşağıdaki komutu kullanabiliriz.

[root@emre ~]# yum check-update

info

Eğer bir paket hakkında bilgi edinmek istiyorsak, info parametresini kullanabiliriz.

[root@emre ~]# yum info htop
Loaded plugins: fastestmirror, priorities, replace
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.rackdc.com
 * elrepo: mirrors.ircam.fr
 * epel: ftp.linux.org.tr
 * extras: mirror.rackdc.com
 * rpmforge: mir01.syntis.net
 * updates: mirror.rackdc.com
 * webtatic: uk.repo.webtatic.com
1445 packages excluded due to repository priority protections
Available Packages
Name    : htop
Arch    : x86_64
Version   : 1.0.3
Release   : 1.el6.rf
Size    : 87 k
Repo    : rpmforge
Summary   : Interactive process viewer
URL     : http://htop.sourceforge.net/
License   : GPL
Description : htop is an interactive process viewer for Linux.

Benzer şekilde paket bilgisini rpm ile almak da mümkün.

[root@emre ~]# rpm -qi htop
Name    : htop             Relocations: (not relocatable)
Version   : 1.0.3               Vendor: Dag Apt Repository, http://dag.wieers.com/apt/
Release   : 1.el6.rf           Build Date: Wed 07 May 2014 12:16:32 AM EEST
Install Date: Mon 16 Nov 2015 11:48:37 PM EET   Build Host: lisse.hasselt.wieers.com
Group    : Applications/System      Source RPM: htop-1.0.3-1.el6.rf.src.rpm
Size    : 214070              License: GPL
Signature  : DSA/SHA1, Wed 07 May 2014 12:26:56 AM EEST, Key ID a20e52146b8d79e6
Packager  : Dag Wieers <dag@wieers.com>
URL     : http://htop.sourceforge.net/
Summary   : Interactive process viewer
Description :
htop is an interactive process viewer for Linux.

provides

Bir paket yöneticisi kullanmanın en güzel yanı, belirli dosya veya kütüphaneleri hangi paketlerin sağladığının rahatlıkla bulunabilmesidir. yum ile bu işi provides ve whatprovides parametreleri yapar. Her iki parametre de aynı işi yapar, sadece farklı isimlerdir.

Örneğin Sistemimizde /etc/httpd/conf/httpd.conf şeklinde bir dosya var ve bu dosyanın hangi paketle geldiğini öğrenmek istiyoruz,

[root@emre ~]# yum provides /etc/httpd/conf/httpd.conf 
Loaded plugins: fastestmirror, priorities, replace
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.rackdc.com
 * elrepo: mirrors.ircam.fr
 * epel: ftp.linux.org.tr
 * extras: mirror.rackdc.com
 * rpmforge: mir01.syntis.net
 * updates: mirror.rackdc.com
 * webtatic: uk.repo.webtatic.com
1445 packages excluded due to repository priority protections
httpd-2.2.15-45.el6.centos.x86_64 : Apache HTTP Server
Repo    : base
Matched from:
Filename  : /etc/httpd/conf/httpd.confhttpd-2.2.15-47.el6.centos.x86_64 : Apache HTTP Server
Repo    : updates
Matched from:
Filename  : /etc/httpd/conf/httpd.confhttpd-2.2.15-39.el6.centos.x86_64 : Apache HTTP Server
Repo    : installed
Matched from:
Other    : Provides-match: /etc/httpd/conf/httpd.conf

Yukarıdaki sonuçlardan, dosyanın httpd paketi ile geldiğini görebiliyoruz.

Paket Grupları

yum ile bazı paketler gruplandırılmıştır. Örneğin sık kullanılan masaüstü uygulamaları, veya ağ uygulamaları ayrı paketlerde bulunur. Yükleyebileceğimiz paketleri listelemek için grouplist parametresi kullanılır.

[root@emre ~]# yum grouplist

Listelenen gruplardan birisi hakkında bilgi edinmek istersek groupinfo parametresini kullanabiliriz.

[root@emre ~]# yum groupinfo "Networking Tools"
Loaded plugins: fastestmirror, priorities, replace
Setting up Group Process
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.rackdc.com
 * elrepo: mirrors.ircam.fr
 * epel: ftp.linux.org.tr
 * extras: mirror.rackdc.com
 * rpmforge: mir01.syntis.net
 * updates: mirror.rackdc.com
 * webtatic: uk.repo.webtatic.com
1445 packages excluded due to repository priority protections

Group: Networking Tools
 Description: Tools for configuring and analyzing computer networks.
 Mandatory Packages:
  tcpdump
 Default Packages:
  nc
  openswan
 Optional Packages:
  NetworkManager-openswan
  arptables_jf
  arpwatch
  dropwatch
  ebtables
  ettercap
  ipset
  iptraf
  iptstate
  isic
  lksctp-tools
  mipv6-daemon
  mrtg
  netlabel_tools
  nmap
  openvpn
  qstat
  stunnel
  vtun
  wireshark
  xprobe2

Bu grubu yüklemek, güncellemek veya kaldırmak için uygulayacağınız komutlar artık aşikar,

 [root@emre ~]# yum groupinstall "Networking Tools"
 [root@emre ~]# yum groupupdate "Networking Tools"
 [root@emre ~]# yum groupremove "Networking Tools"

Optional Packages

Fark ettiyseniz groupinfo ile gelen sonuçta Optional Packages isimli bir bölüm mevcut. Normalde groupinstall komutunu uyguladığımızda bu paketler yüklenmeyecektir. yum'un bu paketleri yüklemesini sağlamak için ayar dosyasını düzenlemek gerekir. Ayar dosyası /etc/yum.conf yolunda yer alır. Bu dosyaya aşağıdaki gibi bir satır eklemeniz, grup yüklemelerinde hangi paketlerin dikkate alınacağını belirler.

group_package_types=default, mandatory, optional

Last updated