Logrotate Servisi

Logrotate Linux kerneli, syslog ve diğer yazılımlar tarafından oluşturulan SYSLOG formatındaki logların arşivlenmesi ve zaman içerisinde belirlenen sürede yok edilmesini sağlar. Bu şekilde hem loglarınız yer kaplamayacak şekilde sıkıştırılır hem de logların genişlemesinden dolayı oluşabilecek arızaların önüne geçilmiş olur.

Logrotate çoğu sistemde önyüklü olarak gelmektedir, RedHat, Fedora ve CentOS sistemlerde şu komutla paketin var olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz:

rpm -qa | grep -i logrotate
#logrotate-3.8.6-7.el7_2.x86_64

#yüklü degilse
yum install logrotate -y

Kişisel rotasyon ayar dosyalarınızı /etc/logrotate.d dizini altına koyabilirsiniz, /etc/logrotate.conf güncellemeler tarafından değiştirilebileceği için kişisel kodlarımızı bu dosya içerisine koymaktan kaçınmalıyız.

Web sunucunuz tarafından üretilen log dosyalarının rotasyonunu tüm kullanıcılar için şu şekilde ayarlayabilirsiniz:

vi /etc/logrotate.d/home
/home/*/logs/*log {
    daily
    rotate 8
    missingok
    compress
    delaycompress
    postrotate
    /usr/sbin/apachectl graceful
    endscript
}

bu komut dizisi ile logrotate /home/ altındaki tüm kullanıcıların ~/log/ dizini altındaki tüm *.log uzantılı dosyaları günde bir defa rotasyona sokacaktır, toplamda 8 adet sıkıştırılmış rotasyon oluşturulacak ve rotasyon tamamlandığında apache graceful şekilde yeniden başlatılacaktır.

FreeBSD sistemlerde ise sisteme entegre olarak çalışan newsyslog yapılandırması ile log dönüşümü sağlanır, /etc/newsyslog.conf içerisinde log dönüşümü sağlanan dosya isimlerini görebilirsiniz:

# logfilename     [owner:group]  mode count size when flags [/pid_file]
/var/log/all.log            600 7   *  @T00 J
/var/log/amd.log            644 7   100 *   J
/var/log/auth.log            600 7   100 @0101T JC
 • [owner:group]: istenirse bu kısıma kullanıcı ve grup bilgisi yazılabilir

 • mode: oluşturulacak dosyanın modunu temsil eder, güvenlik nedeniyle log dosyalarının sahibini [root:root] yapıp modu da 600 yaparsanız, bu dosyaları sadece root okuyabilir.

 • count: Geri dönük kaç adet log dosyası tutulacağını ifade eder, Hosting ortamında maillog ve httpd loglarının iki sene tutulmasında fayda vardır, bu nedenle bu değeri 730 olarak ayarlayabilirsiniz. Diğer dosyalarda bir hafta (7) yeterli olacaktır.

 • size: Eğer dosyanın boyutu burada belirtilen değerin üzerindeyse (kB) rotasyon yapılır, * bu değeri göz ardı et demektir.

 • when: bir önceki niceliğe skalar bir değer verdiyseniz, örneğin 100 kB, bu değer için () kullanabilirsiniz, bir önceki değer () ise bu değer ISO 8601 standardında aşağıdakilerden biri olabilir:

   $D0   Her gece yarısı rotasyon yap (@T00 ile aynı)
   $D23  her gece 23:00'da rotasyon yap (@T23 ile aynı)
   $W0D23 Her haftanın ilk günü (pazar) saat 23:00'da
   $W5D16 Her haftanın 5. günü saat 16:00'da
   $M1D0  Her ayın ilk günü gece yarısında
   $M5D6  Her ayın 5. günü saat 6:00'da
 • flags:

  • C: dosya olmayabilir, yoksa oluştur

  • J: Dosyayı sıkıştır (bzip ile)

  • X: Dosyayı sıkıştır (xz ile)

  • Z: Dosyayı sıkıştır (gzip kullanılır | tavsiye edilir)

 • [/pid_file]: log rotasyonu tamamlandığında logu üreten prosesin sinyallenmesi gerekiyorsa, prosesin pid bilgisi buraya yazılır, örneğin: /var/run/pflogd.pid

Last updated